ANBI

ANBI

Parochie Christus Koning​​ heeft een officiële ANBI-status. Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

ANBI publicatie Parochie Christus Koning​​ en H. Antonius van Padua​​:

https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE801

Afdrukken