• Start
  • Extra blij Pinksterfeest: Pro Ecclesia et Pontifice!
logo_ck met tekst.png

Extra blij Pinksterfeest: Pro Ecclesia et Pontifice!

Rosie PennersWat met Pinksteren eens gestart is moet hier onder ons worden voortgezet: het verhaal van mensen die in het dagelijkse leven bouwen aan bruggen van vrede, mensen die samen een stukje kerkgemeenschap vormen, een kleine oase van liefde in onze vaak zo harteloze wereld. Mensen die door hun zorgzaamheid voor elkaar een levend teken willen zijn van Gods zorg voor iedereen. Mensen die concreet in het kerkgebeuren spontaan de handen uit de mouwen steken, mee-leven, mee-dragen, opdat een parochie kan functioneren. Op Pinksterdag mochten we in deze geest onze Koster, Mevr. Rosie Penners-Maas bijzonder in de schijnwerper zetten, omdat haar door de pastoor in naam van onze Heilige Vader Paus Franciscus, de Kerkelijke Onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” mocht worden uitgereikt.

Het moge duidelijk zijn dat Mevr. Penners-Maas voor onze gemeenschap grote verdiensten heeft, niet alleen op kerkelijk vlak -20 jaar onbezoldigd vrijwillig koster- maar dat ook haar maatschappelijke inzet blijk geeft van een vanuit haar geloof zich willen inzetten voor het maatschappelijk welzijn van anderen. En dat zeker ook mede door de steun en stimulans van haar echtgenoot Jo Penners.

- Zij was ruim 40 jaar werkzaam in het R.K. Basisonderwijs als vaste leerkracht en als vervanger aan de scholen van Overhoven, Munstergeleen, Ophoven, Baandert en Sanderbout. Door haar oprechte geloofsovertuiging heeft zij steeds getracht de aan haar zorgen toevertrouwde jeugd een stuk geloofskennis en liefde daarvoor bij te brengen.

- Gedurende 20 jaar actief lid van de Zonnebloem afd. Leyenbroek, waar zij met een warme belangstelling en een waakzame geest ouderen en zieken van harte bijstaat.

- Gedurende 20 jaar is zij op geheel vrijwillige basis koster van onze parochiekerk Christus Koning Leyenbroek. Op uiterst bescheiden wijze en met ongelofelijke accuratesse draagt zij zorg voor de haar toevertrouwde taken. Daarnaast heeft zij in deze periode jarenlang zorg gedragen voor het rekruteren, opleiden en begeleiden van de misdienaars. Door de functie als koster is zij tevens voor veel parochianen het kerkelijk aanspreekpunt geworden, temeer daar de pastoor niet binnen de grens van de Leyenbroekse parochie woonachtig is. Rosie, heel veel dank, van harte Proficiat en hopelijk nog lang zo verder in goede gezondheid!

 

H. Broers, pastoor,

Assistenten en R.K. Kerkbestuur

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png