• Start
logo_ck met tekst.png

Bent u de bijdrage aan Kerkbalans over dit jaar niet vergeten?

Het jaar 2023 nadert alweer zijn einde, zodat wij de bijdragen aan Kerkbalans voor dit jaar hebben geïnventariseerd. Ook nu is gebleken, dat een aantal parochianen hun gebruikelijke bijdrage niet hebben geleverd. Het kerkbestuur hoopt, dat dit uitstel geen afstel wordt, maar dat iedere trouwe deelnemer vóór 31 december nog aan zijn voornemen zal voldoen. Het hoeft geen uitgebreide toelichting wanneer wij stellen dat de bijdragen jaarlijks teruglopen. En dat, terwijl wij de kosten zien toenemen en toch graag onze kerk en kapel in een goede conditie houden en ook dat wij in staat zullen blijven de in onze wijken gebruikelijke kerkdiensten te kunnen blijven vieren. Parochianen en wijkbewoners die nog niet aan Kerkbalans (vroeger heette dat Gezinsbijdrage) hebben deelgenomen vragen wij eens na te denken of het niet zinvol is ook bij de groep van deelnemers aan te sluiten.

De afgelopen jaren heeft het Bisdom de minimumtarieven opgetrokken tot € 130 per jaar voor 2023. De kosten voor rouw- en trouwdiensten worden door ons achteraf terugbetaald indien in de vier laatste jaren tenminste het gemiddelde bedrag van € 130 per jaar is bijgedragen.
Uw "Kerk van Morgen" rekent ook dit jaar weer op U. Hartelijk bedankt.

Het Kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Nationale ziekendag 10 september 2023
Gasten die niet kunnen deelnemen aan activiteiten, verrassen wij
in de week vóór 10 september met een attentie in het kader van Nationale ziekendag.
Dinsdag 12 september
Lunch: frites met zuurvlees of kroket én een bezoek aan Kasteelpark Born
Locatie:     “t Uulke”, Kasteelpark 38, 6121 XK, Born
Kosten:     € 17,50 incl. entree
Vervoer:    eigen gelegenheid. Hebt u geen eigen vervoer? Geef het bij aanmelding door; kosten vervoer € 3,00
Aanvang:     12:00 uur – einde 14:30 uur
Opgave:     tot 5 september
Introducés:    € 20,00

Week tegen eenzaamheid 28 september tm 4 oktober 2023
In het kader van de week tegen eenzaamheid organiseert het knooppunt informele zorg in Sittard-Geleen een theatervoorstelling *Sterrelicht* die over eenzaamheid gaat, maar ook over hoop en gezelligheid.

Wanneer:  vrijdag 6 oktober 2023
Locatie:      Theater “de Karroessel”,  Jupiterstraat 35, 6161 XD Geleen
Kosten:       geen
Vervoer:     eigen gelegenheid
Aanvang:    15:00 uur
Aanmelden: zo spoedig mogelijk, er zijn 69 plaatsen beschikbaar!

Zondag 8 oktober
Oktoberfeest 2023
Met medewerking van ‘t Trumke & ‘t Tröötje en een film van de oktoberparade 2022
Locatie:     De Landjwaer, Landweringstraat 112, 6133 AJ Sittard
Kosten:     € 8,00
Vervoer:    eigen gelegenheid. Hebt u geen eigen vervoer? Geef het bij aanmelding door; kosten vervoer € 2,00
Aanvang:     14:00 uur
Opgave:     tot 1 oktober
Introducés:    € 10,00

Zonnebloemloterij
Hebt u de vrijwilliger aan de deur gemist en wilt u ons steunen en kans maken op een mooie prijs?
Bestel u loten dan online via onderstaande link. Het kan nog tot 24 september 2023.
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/a01529
Wij hopen dat wij ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen.

Voor alle activiteiten kunt u zich opgeven bij:
Mariet de Schwartz Tel. 06-23515540
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De activiteiten vooraf betalen:
IBAN: NL64 RABO 0147 6096 23
t.n.v. de Zonnebloem afd. Ophoven-Leyenbroek-Stad
met vermelding van naam én datum activiteit.

WEET U IEMAND DIE ZIEK IS EN GRAAG BEZOEK ZOU WILLEN ONTVANGEN, NEEM DAN CONTACT OP MET

Tonny Suilen         tel.  046-4516465          www.zonnebloem.nl

Afdrukken E-mail

De KBO Ophoven

Eerste woensdagmiddag van de maand is er kienen.

Op de andere woensdagmiddagen zijn er spelletjes en kaarten.

Contacten:
 
Voorz.: Rikie Vahsen            Secr.: Paul Otto            Penningmr.: Jos Bongers
tel. 046-4519570                  tel. 046-4432170         tel. 046-4516010
E-mail:                                   E-mail:                           E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Sieskes

De “Sieskes” organiseren gezellige en bijzondere activiteiten voor senioren, die woonachtig
zijn in en rond Sittard. Denk hierbij aan een gezellige lunch of diner en het bezoeken van
bijzondere of culturele activiteiten. Een mooie gelegenheid om er eens even uit te zijn en
geheel vrijblijvend nieuwe mensen te leren kennen.
U hoeft nergens lid van te worden. Iedereen mag deelnemen aan onze activiteiten.
Voor meer informatie en aanmelden voor een activiteit, kunt u contact opnemen met
Marja Kroon. Telefoon 046-4520431

U kunt deelnemen en meerijden op eigen verantwoordelijkheid.
Alle chauffeurs hebben een inzittendenverzekering.

Namens de Sieskes,
Marja Kroon, Tilly Bastiaens, Mary-lou Jessen en John Vlek

Activiteiten

Donderdag 7 september
DINER in restaurant “Het Milaantje” van DaCapo-college .
Milaanstraat 125 Sittard
DINER : 17:00 uur
Prijs : € 15,75
Vervoer : € 2,50
Opgave bij Marja Kroon tot 1 september

Woensdag 20 september
DINER in Chinees restaurant “Mandarijn” Rijksweg Noord 42, 6162 AK Geleen
Diner:    17.00 uur
Prijs:    € 13,50
Vervoer:    €   2,50
Parkeren kunt U voor de deur of tegenover het restaurant op de parkeerplaats van de SBO school “de Blinker”.
Opgave tot 12 september bij Marja Kroon

Donderdag 28 september
DINER IN RESTAURANT “ Het Milaantje” van DaCapo-college,
Milaanstraat 125 Sittard
DINER : 17:00 uur.
Prijs : € 15,75
Vervoer : € 2,50
Opgave bij Marja Kroon tot 20 september

Aanmelden
U kunt zich ook per mail aanmelden voor onze activiteiten.
Mailadres van Marja Kroon:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groeten,
De Sieskes.

 

Afdrukken E-mail

Kerkkoren

Het verheugt ons te kunnen mededelen dat per 13 juli 2023 de koren van Parochie Christus Koning en H. Antonius van Padua (Leyenbroek) en de Parochie H. Pancratius (Munstergeleen) zich hebben verenigd tot één koor. De koren hebben al meerdere keren gezamenlijk opgetreden, op de hoogfeestdagen,  bij diverse begrafenis missen en bij de H. Mis voor de Sacramentsprocessie. Dit al vanaf het einde van de Coronatijd. Ook hebben ze al een groot aantal keren samen gerepeteerd.

Het bestuur van dit koor wordt gevormd door de heer Wil Jumpertz als voorzitter, mevrouw Louisa Benders als secretaris en mevrouw Gerry Krämer als penningmeester. Overige bestuurders zijn de heer Peter Vijgen en mevrouw Rikie Vahsen.

Vanaf eind augustus/begin september a.s. zullen we weer met regelmaat dit gezamenlijke koor horen zingen in beide kerken. Zo zal getracht worden om 2 keer per maand (eenmaal in Munstergeleen en eenmaal in Leyenbroek)  en sowieso op de hoogfeestdagen een meerstemmige Mis, te zingen.
Meldt u aan!!!!!

Een “nieuw“ koor met een nieuw elan…… dat is toch een uitgelezen kans om uw zangtalenten in te zetten door lid te worden van dit gecombineerde koor. Tevens een prachtige gelegenheid om nieuwe kennissen op te doen.

Afdrukken E-mail

Wereldgebedsdag voor behoud van de schepping

‘Alles wat ademt en leeft’. Dat is het thema dat de Laudato-Si’-alliantie dit jaar heeft meegegeven aan de periode van de schepping die van 1 september tot en met 4 oktober wordt gehouden. Op 1 september is de door paus Franciscus ingestelde Wereldgebedsdag voor behoud van de schepping en 4 oktober is de feestdag van Sint-Franciscus. In de periode daartussen wordt in katholieke kerken aandacht besteed aan de schepping.
Met het thema ‘Alles wat ademt en leeft’ wordt dit jaar gefocust op de rijke biodiversiteit van onze wereld die op sommige plaatsen bedreigd is door toedoen van de mens. Het thema is afkomstig uit een bekend kerklied: “Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, wil U, zijn oorsprong, vereren”. Het herinnert ons eraan dat alles wat bestaat een geschenk is van God. Samen met alle andere levende wezens vormen wij mensen een koor dat de lof zingt van de Schepper. In diezelfde traditie dichtte Franciscus van Assisi met zijn Zonnelied het loflied van alle schepselen. In zijn encycliek Laudato Si’ wijst paus Franciscus erop dat de aarde ‘ons gemeenschappelijk huis’ is en dat we met alle wezens ‘door onzichtbare banden verbonden zijn en een soort universele familie vormen, een schitterende gemeenschap die ons aanzet tot een heilig, teder en nederig respect

Afdrukken E-mail

Bedevaart SITTARD-KEVELAER op maandag 11 september

Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De van oudsher grootste groepsreis vanuit ons land wordt georganiseerd door de Broederschap Sittard-Kevelaer. Al sinds 1669 (!) trekken elk jaar in september honderden mensen vanuit Sittard en wijde omgeving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart naar de Mariastad op maandag 11 september. Gaat u ook mee?

Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken – waaronder ook Leyenbroek en Ophoven – waarna alle bussen zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is:
10.15 uur    Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.
10.30 uur    Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel.
15.00 uur    Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.
17.30 uur    Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong.
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar de bussen voor de terugreis naar Sittard.
Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants.

Aanmelden voor de busreis
Buskaarten zijn tot dinsdag 29 augustus verkrijgbaar bij:
mevrouw Elly Brinkman, Heerlenerweg 19, 6132 CK Sittard, telefoon 06-10502558.
Een buskaart kost € 25,-- per persoon.
Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus! Denk aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag.

Aanmelden voor de voettocht
Dit jaar wordt ook een meerdaagse wandelpelgrimage van Sittard naar Kevelaer georganiseerd. Vertrek vanuit Sittard op 7 september. Op 11 september sluiten de wandelaars aan bij ons dagprogramma. Aanmelden bij de heer René Haustermans via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie? Bel met de heer Tjeu Wetzels: telefoon 06-27822186, of stuur een bericht naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png