logo_ck met tekst.png

Wereldmissiemaand

Missio steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten.

Dit jaar besteedt Missio Nederland speciaal aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Steeds opnieuw woren de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. Vaak leidt dat tot overstromingen en aardverschuivingen. In 2013 raasde de supertyfoon Haiyan over de Filippijnen en liet er een spoor van vernielingen achter. Duizenden mensen vonden de dood. Degenen die het overleefden hadden niets meer. De zusters missiebenedictinessen hebben het initiatief genomen mensen te helpen om een nieuw leven op te kunnen bouwen. Missio steunt het werk.

Op zondag 23 oktober collecteren we aan de kerkdeur voor Missio. Helpt U de mensen op de Filippijnen? Alvast hartelijk dank.

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png