logo_ck met tekst.png

Koster wisseling

Zij was voor ons allen zo’n vertrouwd beeld geworden in onze parochiekerk…, gedurende de 22 jaar dat Mevr. Rosie Penners-Maas het kosterswerk verzorgde. Omwille van haar niet-aflatende en vooral ook onbaatzuchtige inzet mocht zij dan ook in juni 2014 de mooie Kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen. Een onderscheiding die geheel terecht en op haar plaats was! Echter, een jaar later werd haar echtgenoot dermate ziek en zorgbehoevend dat zij haar aandacht ten volle aan hem moest schenken. Op de achtergrond bleef zij meeleven en voor velen toch nog een aanspreekpunt. Nu haar man is overleden kwam het moment voor haarzelf om e.e.a. opnieuw te structureren. Gezien haar gevorderde leeftijd heeft zij in goed overleg met Pastoor en Kerkbestuur te kennen gegeven haar functie te willen overdragen. Wij begrijpen en respecteren haar besluit, in dankbaarheid voor al haar goede zorgen in die lange jaren. Haar taken werden al waargenomen tijdens afwezigheid en het Kerkbestuur heeft nu per 19 oktober de vervanger, Dhr. Henk Brinkman officieel kunnen aanstellen als koster voor onze parochie. In dankbaarheid naar Mevr. Penners verwelkomen wij Dhr. Brinkman en wensen dat hij eveneens vele jaren met voldoening zich van deze mooie taak kan kwijten.

Koster: Dhr. H. Brinkman, Heerlenerweg 19, 046. 45.190.01 - 06. 537.46.542

 

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png