logo_ck met tekst.png

Andreaskapel

Nadat de Andreaskapel verleden jaar na grondig gerenoveerd te zijn, op zondag 19 juli 2015 door de Hulpbisschop Mgr. E. De Jong op plechtige wijze opnieuw werd ingezegend, de gedenktegel werd onthuld door Wethouders Dhr. P. Meekels en Dhr. N. Lebens, het Allerheiligst Sacrament vervolgens na de Hoogmis in plechtige processie er heen werd overgebracht , hebben we in vele Eucharistievieringen –reguliere en bij uitvaarten- dankbaar de kapel weer in gebruik.
Echter, wat toen nog niet rond was, was de hernieuwde “ Verklaring van Gebruikersrecht”, op basis van de reeds in de 50er jaren van de vorige eeuw aangegane verplichtingen en rechten tussen de eigenaar en de parochie.andreasakte246In een sobere, maar toch feestelijke bijeenkomst tussen Kerkbestuur –met hun adviseurs ter realisatie van het genoemde project, de heren J. Pfennings en H. Wielders- en de Gemeente –deze laatste vertegenwoordigd door Wethouder Dhr. P. Meekels, werd met de ondertekening van de stukken het Gebruiksrecht van de kapel officieel opnieuw bekrachtigd.
Wij zijn als Kerkbestuur dankbaar aan allen die hun bijdrage leverden aan de realisatie van het behoud van de kapel ten bate van onze parochie!

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png