• Start
  • St.-Maarten op de Tomel en St.-Nicolaasfeest Leijenbroek
logo_ck met tekst.png

St.-Maarten op de Tomel en St.-Nicolaasfeest Leijenbroek

Vrijdag 11 november a.s. vieren wij het Sint Maartensfeest.
Om 18.30 uur hopen wij jullie te mogen ontvangen op het veldje aan de Hoeferlaan tegenover de kerk. Vanuit hier gaan we met Sint Maarten en de Zwerver, begeleid door Fanfare St.-Jan, naar de brandstapel. De stoet trekt via Hoeferlaan, Kapellerweg, Molenaarlaan naar de Tomel. Hier zal vóór het ontsteken van het vreugdevuur een kort verhaal over Sint Maarten worden verteld. Voor de mooiste of origineelste lampionnen heeft Sint Maarten enige leuke prijsjes, die bij de brandstapel zullen worden uitgereikt. Na afloop zal Sint Maarten een versnapering aan alle kinderen geven.
Wanneer jullie naar huis wandelen, ga dan vooral zingend langs de deuren. Gooi a.u.b. geen (snoep)papier op straat.
Vriendelijk willen we jullie verzoeken om GEEN fakkels mee te nemen.
Doe mee!

 

St.-Nicolaas
Op zondagmiddag 27 november a.s. zijn alle kinderen, ouders en overige familieleden van harte welkom op het Sint Nicolaasfeest in de parochie Leijenbroek. Om 14.15 uur wordt St. Nicolaas met zijn Pietermannen afgehaald bij Fa. Colaris, Oude Heerlenerweg 40 om vervolgens wederom voorafgegaan door Fanfare St.-Jan, een rondgang te maken door de wijk.
De route is als volgt: Oude Heerlenerweg, Broekstraat (ontvangst St. Nicolaas onderaan de Broekstraat), Vijverweg, Bernhardlaan en dan naar de Zuilenzaal Basisschool Leyenbroek. Iedereen is met name ook welkom langs de route!
Om ca. 15.00 uur houdt de Sint receptie in de Zuilenzaal. Kinderen van 0 t/m 9 jaar kunnen Sint een handje komen geven. Kaartjes zijn verkrijgbaar tijdens de collecte, of via de penningmeester Leo Kretzers (06-53943007).
Er staat ook nog een verrassend optreden op het programma!

Collecte
De leden van het St.-Maarten/St.-Nicolaascomité zullen in de periode van 23 tot en met 29 oktober a.s. een huis-aan-huis collecte houden ter ondersteuning van de viering van St.- Maarten en St.-Nicolaas.

Jonge ouders gezocht
Het comité zoekt nog steeds naar leden. Met een kleine taak voor enkele uren op jaarbasis helpt u de jaarlijkse St.-Maartensoptocht en het St.-Nicolaas feest als een meer dan 50 jaar oude traditie in de parochie in stand te houden! Bel ons.

St.-Maarten/St.-Nicolaascomité Leijenbroek
P/a Kees Kouwenhoven, Dominicanenwal 1, 046-4518206

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png