• Start
  • Onze pastoor gaat ons verlaten
logo_ck met tekst.png

Onze pastoor gaat ons verlaten

Elders in dit parochieblad kunt u de afscheidsbrief van onze pastoor lezen; een brief waarin pastoor Broers duidelijk maakt hoe het allemaal is gegaan en hoe het hele traject tot de afkeuring is verlopen. Wij hebben als kerkbestuur dit proces van dichtbij gevolgd en ervaren hoe moeilijk het is geweest om deze beslissing, overigens in goed overleg met het Bisdom genomen, te accepteren.
Wij denken dat het een goede zaak is dat de paters Benedictijnen onze pastoor zo hartelijk welkom hebben geheten in het verre Frankrijk. Pastoor kent de omgeving en  ook de bewoners van de abdij. Hij wordt daar vriendschappelijk opgenomen, en pastoor kennende zal hij binnen de kortste tijd ook daar de handen uit de mouwen steken. Ze zullen er zeker blij mee zijn.
26 jaar pastoor van de parochie H. Pancratius in Munstergeleen en de laatste 15 jaar ook pastoor van de parochies H. Antonius van Padua in Ophoven en Christus Koning in Leyenbroek. In die jaren is er veel veranderd in de samenleving en de Kerk waardoor het kerkbezoek en daarmee een deel van de inkomsten flink zijn teruggelopen. Mede daardoor moest  indertijd het besluit worden genomen om de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst te onttrekken. In die periode is de organisatie van de parochies ook veranderd en is, onder leiding van pastoor, steeds meer de samenwerking gezocht. Pastoor probeerde met ons, thans als gezamenlijk kerkbestuur, mee te gaan met de tijd ofschoon dat niet altijd makkelijk is geweest. Er kon niet altijd worden voldaan aan alle verwachtingen ofschoon de inzet er wel op gericht was. In ieder geval is er door pastoor op heel veel vlakken ontzettend veel werk verzet waarvoor wij hem dankbaar zijn.

Het kerkbestuur respecteert zijn wens om te vertrekken zonder officieel afscheid. Menigeen zal pastoor Broers komende weken nog wel eens ontmoeten tijdens zijn wandelingen of fietstochtjes in de omgeving.
Namens alle parochianen zeggen wij pastoor Broers hartelijk dank voor al datgene wat hij in het belang van onze parochies heeft gedaan. Voor zijn inbreng en soms ook voor zijn geduld als zaken iets langzamer verliepen dan hij wenste. Wij bidden dat het hem gegeven moge zijn nog lang te kunnen genieten in zijn nieuwe huis in Frankrijk.
Adieu onze pastoor Broers!

Het kerkbestuur van de parochies
“H. Pancratius” en “Christus Koning en H. Antonius van Padua”

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png