• Start
  • Licht in de duisternis
logo_ck met tekst.png

Licht in de duisternis

Wat we gevreesd hadden is helaas weer gebeurd. De Nachtmissen met Kerstmis kunnen niet doorgaan. Na 17.00u moeten ook de kerken hun deuren gesloten houden... Gelukkig kunnen we wel op eerste en tweede Kerstdag vieringen houden, zij het ‘op anderhalve meter afstand’ en mét mondkapje tijdens het lopen. Het is om moedeloos van te worden. Moedeloos zuchten hoor ik van onze vrijwilligers, van de koren, van collega’s, van parochianen. Hoe verder…?
‘Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; een glans straalt over hen die wonen in het land van de dood.’ Met die woorden uit het boek van de profeet Jesaja beginnen de lezingen van de Nachtmis met Kerstmis. ‘Laat er blijdschap zijn omdat de vijand is overwonnen. Er is ons een Kind geboren. Een Eeuwige Vader, een Vredevorst.’ In het zwartste duister van de nacht gaat Gods licht stralen. En misschien is het licht dit jaar wel beter zichtbaar, beter zichtbaar omdat het buiten ‘donkerder’ is. Wellicht was er andere jaren al licht en kwam er met Kerstmis méér licht. Nu hebben we zó hard dat ‘licht van boven’ nodig!
Maar hoe kunnen we dat licht bereiken? Het licht komt tot ons als we ons realiseren wat er met Kerstmis is gebeurd. God grijpt in de mensengeschiedenis. Letterlijk in Bethlehem waar Jezus wordt geboren in een stal. Het volk van Israël dat riep om een verlosser, kríjgt een Verlosser: geen sterke militaire heerser die korte metten maakt met Israëls vijanden, maar God die als Kind wordt geboren voor hen die kinderlijk vertrouwen op Hem stellen: herders, wijzen uit het Oosten…
Kerstmis: God werd geboren in Bethlehem. Kerstmis: God wordt hier en nu geboren voor ons! Hij wil licht en vreugde brengen in onze gekwetste wereld van ziekte en dood, van zinloosheid en niet-meer-weten hoe verder. Laten we bidden om dit licht en ons realiseren dat één klein lichtpuntje voldoende is om de weg te vinden in de totale duisternis. Dat éne lichtpuntje wens ik u toe opdat uw en mijn leven richting mag krijgen, de richting van God die ons heeft geschapen uit liefde en ons blijft liefhebben voor ons geluk. Zalig Kerstmis!
R. Merkx, pastoor-deken, (administrator)

Afdrukken E-mail

Garagebox
V en H Vastgoed
logo_ck_small.png