• Start
  • Sacramentsdag 19 Juni
logo_ck met tekst.png

Sacramentsdag 19 Juni

Op Sacramentsdag vieren we dat Jezus zijn leven gaf omwille van Gods Liefde en dat Hij zich in brood en wijn onder ons wil blijven geven.
Geschiedenis
Sacramentsdag werd vanaf 1246 een populaire feestdag nadat in het bisdom Luik Juliana van Cornillon, na een visioen, had geijverd voor de viering van het sacrament. In 1264 bepaalde Paus Urbanus IV, ooit als aartsdiaken werkzaam in Luik, dat deze feestdag door de hele Latijnse Kerk gevierd moest worden. Sacramentsdag valt op de 2e donderdag na Pinksteren maar wordt gevierd op de zondag daarna.
In veel landen wordt een processie gehouden. De priester draagt de monstrans met hostie. Hij wordt begeleid door misdienaars en de fanfare. Bij een rustaltaar wordt gebeden en de bekende Eucharistische hymnen, toegeschreven aan Thomas van Aquino, “Tantum Ergo Sacramentum”gezongen. De priester geeft daarna de zegen.

Afdrukken E-mail

Garagebox
Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png