• Start
  • Overlijden oud-pastoor Ubachs
logo_ck met tekst.png

Overlijden oud-pastoor Ubachs

Langs deze weg laten wij u weten dat onze oud-pastoor Johannes Hubertus (John) Ubachs op maandag 5 september 2022 is overleden. Hij is na een plechtige uitvaartdienst op zaterdag 10 september j.l. in de H. Corneliuskerk te Borgharen op het kerkhof aldaar te ruste gelegd.

Pastoor Ubachs is vanaf 1994  tot 2006 pastoor geweest van de parochies H. Antonius van Padua en Christus Koning.  

Oud-pastoor Ubachs werd op 13 mei 1954 geboren in Maastricht. Zijn priesterwijding vond plaats op 28 mei 1983 te Roermond. Per deze datum werd hij benoemd tot kapelaan in de parochie H. Laurentius te Maasniel-Roermond. Vervolgens werd hij met ingang van 1 maart 1986 tot pastoor benoemd van de parochie H. Jacobus de Meerdere in Bocholtz. Per 1 september 1991 werd hij pastoor van de parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Grubbenvorst. Na de periode in onze parochie van 1994 tot 2006 is hij nog pastoor geweest van de parochie H. Clemens te Hulsberg waar hem eind 2011 eervol ontslag is verleend vanwege arbeidsongeschiktheid.

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend willen wij pastoor Ubachs speciaal gedenken in de Eucharistieviering van 16 oktober 2022 om 11:30 uur.

Kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png