• Start
  • De parochie kan niet zonder uw bijdrage
logo_ck met tekst.png

De parochie kan niet zonder uw bijdrage

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Het is moeilijk om over de kerk te praten en meteen over geld te beginnen. Maar helaas, het kan niet anders. Ook parochies moeten hun rekeningen betalen. Ook de kerk heeft inkomsten en uitgaven. Veel mensen die je hierover aanspreekt denken dat de parochies betaald worden door Rome. Het tegendeel is waar, alle parochies betalen via het bisdom mee aan Rome en niet andersom. De kerk wordt van oudsher van onderop gefinancierd; de parochianen houden hun eigen  lokale geloofsgemeenschap financieel in stand.
Medio vorige eeuw is ook binnen de kerk veel veranderd. Zo is onder andere de salariëring van geestelijken gelijkgetrokken. Alle priesters krijgen sindsdien hetzelfde salaris. Maar het geld voor de priesters komt wel nog steeds van de parochianen. De inzameling  gebeurt onder de noemer KERKBALANS, voorheen bekend als Gezinsbijdrage. De gedachte hierachter is dat ieder katholiek huishouden een bijdrage betaalt voor de exploitatie van de eigen parochie. En deze exploitatie is meer dan alleen het salaris van onze priesters. Er komen heel wat kosten bij kijken, bij zulk een exploitatie van de parochie.
In Limburg was de kerk lang een volkskerk. De inkomsten waren toen voldoende om de begroting rond te krijgen. Maar die tijd is voorbij. Het kerkbezoek is flink teruggelopen. De collectes zijn bij lange na niet voldoende om de kosten van de vieringen te betalen, en dan zeker niet om de hele exploitatie rond te krijgen. Daarom wordt deelname van parochianen aan de Actie KERKBALANS steeds belangrijker. Maar ook hier is een teruggang merkbaar. Voor de hoogte van de kerkbijdrage staat geen vast bedrag. Het Bisdom Roermond hanteert een adviestarief van min. één procent van het netto-inkomen. Onze parochie is erkend als ANBI. Dat wil zeggen dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.
De afgelopen jaren heeft het bisdom de minimumtarieven opgetrokken tot € 130,00 per jaar voor 2023. De kosten voor rouw- en trouwdiensten worden achteraf terugbetaald indien in de vier laatste jaren tenminste het gemiddelde van € 130 per jaar is bijgedragen. (t.m.2022 €100)
Mogen wij ook dit jaar a.u.b. weer op u rekenen? Hartelijk dank.
Uw bijdrage kunt U overmaken naar bankrekg. NL 50 INGB 000 10 54 286 t.n.v. Par.Christus Koning en H.Antonius van Padua.                                                                  
Het Kerkbestuur
Parochie Christus Koning en H.Antonius van Padua
Leyenbroekerweg 107    6132 CD Sittard  tel. 4512492

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png