• Start
  • Openbaar besluit kerkbestuur d.d. 3 januari 2023
logo_ck met tekst.png

Openbaar besluit kerkbestuur d.d. 3 januari 2023

Op 6 en 7 december verschenen in de Limburgse media berichten over onze oud-pastoor Broers. In de tijd dat hij pastoor was zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een medewerker van de parochie.
Het zou niet alleen gaan om grappen en pesterijen maar ook om seksueel fout gedrag.
Het Kerkbestuur zou zich nog steeds met de zaak bemoeien.
 
De gebeurtenissen vonden plaats in de tijd dat pastoor Broers in functie was als pastoor.
Daarom willen wij als kerkbestuur een reactie geven.

De medewerker van de parochie diende een klacht in bij de bisschop van Roermond. De bisschop heeft de klacht onderzocht en kwam bij beslissing van 15 februari 2020 tot de conclusie dat pastoor Broers zich heeft schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend (sexueel) gedrag in de sfeer van de Gedragscode Pastoraat. Hij kreeg daarmee een ernstige waarschuwing van de bisschop.
 
De medewerker heeft daarna een nieuwe klacht ingediend bij de Landelijke Commissie Grensoverschrijdend Gedrag. Deze klacht ging over discriminatie en pesterijen e.d.. In dat kader heeft de medewerker ook de eerste klacht over sexueel grensoverschrijdend gedrag ter sprake gebracht. Na onderzoek oordeelde de commissie dat de klacht over discriminatie en pesterijen e.d. geen aanleiding vormde de bisschop te adviseren tot maatregelen over te gaan. De commissie kon niet op de eerste klacht ingaan omdat deze al was beoordeeld door de bisschop. Wél was de commissie van mening dat het beter was geweest als de bisschop die direct had doorgestuurd naar de Landelijke Commissie Grensoverschrijdend Gedrag.

Het Kerkbestuur herkent zich niet in de ernstige beschuldigingen aan het adres van oud-pastoor Broers die de medewerker van de parochie onlangs in de Pers heeft gebracht.
Het kerkbestuur constateert dat dit conflict al drie jaar loopt, momenteel in een impasse lijkt te verkeren én de goede gang van zaken in de parochie belemmert.

Het kerkbestuur heeft naar aanleiding hiervan de bisschop gevraagd zijn beslissing van 15 februari 2020 te heroverwegen en tenminste aan te sturen op een behandeling van de eerste klacht m.b.t. het grensoverschrijdend seksueel gedrag door de Landelijke Commissie Grensoverschrijdend Gedrag. Die commissie heeft expertise m.b.t. dit soort zaken. Wij hebben begrepen dat oud-pastoor Broers de Bisschop daarom herhaaldelijk heeft verzocht.
Misschien kan het oordeel van de Landelijke Commissie een mildere kijk geven op de zaak. Immers de kwestie heeft heel veel kanten en de beschuldigingen zijn ernstig.

Het Kerkbestuur zal zich verder terughoudend opstellen in deze kwestie temeer daar deze primair speelt tussen het bisdom en oud-pastoor Broers.

Aldus besloten en vastgesteld door het Kerkbestuur Christus Koning en
H. Antonius van Padua Sittard en St. Pancratius Munstergeleen.

Afdrukken E-mail

Garagebox
V en H Vastgoed
logo_ck_small.png