• Start
  • Wereldgebedsdag voor behoud van de schepping
logo_ck met tekst.png

Wereldgebedsdag voor behoud van de schepping

‘Alles wat ademt en leeft’. Dat is het thema dat de Laudato-Si’-alliantie dit jaar heeft meegegeven aan de periode van de schepping die van 1 september tot en met 4 oktober wordt gehouden. Op 1 september is de door paus Franciscus ingestelde Wereldgebedsdag voor behoud van de schepping en 4 oktober is de feestdag van Sint-Franciscus. In de periode daartussen wordt in katholieke kerken aandacht besteed aan de schepping.
Met het thema ‘Alles wat ademt en leeft’ wordt dit jaar gefocust op de rijke biodiversiteit van onze wereld die op sommige plaatsen bedreigd is door toedoen van de mens. Het thema is afkomstig uit een bekend kerklied: “Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, wil U, zijn oorsprong, vereren”. Het herinnert ons eraan dat alles wat bestaat een geschenk is van God. Samen met alle andere levende wezens vormen wij mensen een koor dat de lof zingt van de Schepper. In diezelfde traditie dichtte Franciscus van Assisi met zijn Zonnelied het loflied van alle schepselen. In zijn encycliek Laudato Si’ wijst paus Franciscus erop dat de aarde ‘ons gemeenschappelijk huis’ is en dat we met alle wezens ‘door onzichtbare banden verbonden zijn en een soort universele familie vormen, een schitterende gemeenschap die ons aanzet tot een heilig, teder en nederig respect

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png