logo_ck met tekst.png

Kerkkoren

Het verheugt ons te kunnen mededelen dat per 13 juli 2023 de koren van Parochie Christus Koning en H. Antonius van Padua (Leyenbroek) en de Parochie H. Pancratius (Munstergeleen) zich hebben verenigd tot één koor. De koren hebben al meerdere keren gezamenlijk opgetreden, op de hoogfeestdagen,  bij diverse begrafenis missen en bij de H. Mis voor de Sacramentsprocessie. Dit al vanaf het einde van de Coronatijd. Ook hebben ze al een groot aantal keren samen gerepeteerd.

Het bestuur van dit koor wordt gevormd door de heer Wil Jumpertz als voorzitter, mevrouw Louisa Benders als secretaris en mevrouw Gerry Krämer als penningmeester. Overige bestuurders zijn de heer Peter Vijgen en mevrouw Rikie Vahsen.

Vanaf eind augustus/begin september a.s. zullen we weer met regelmaat dit gezamenlijke koor horen zingen in beide kerken. Zo zal getracht worden om 2 keer per maand (eenmaal in Munstergeleen en eenmaal in Leyenbroek)  en sowieso op de hoogfeestdagen een meerstemmige Mis, te zingen.
Meldt u aan!!!!!

Een “nieuw“ koor met een nieuw elan…… dat is toch een uitgelezen kans om uw zangtalenten in te zetten door lid te worden van dit gecombineerde koor. Tevens een prachtige gelegenheid om nieuwe kennissen op te doen.

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png