• Start
logo_ck met tekst.png

Jaarprogramma 2020 KBO St. Antonius Ophoven

Elke woensdag middag spelletjes, behalve op de “kien middag”.
Eerste woensdag van de maand kienen met uitzondering van augustus.
Jaarvergadering 4 maart met daarna kienen en loterij. Aanvang 13:30 uur
Paasviering woensdag 8 april, aanvang 14:00 uur.
Busreis op woensdag 6 mei van 11.30 uur tot ca. 20.00 uur samen met de KBO Leijenbroek.
Kienen verschuift naar 12 mei
Jubileum 60 jaar KBO Ophoven zaterdag 12 september, receptie vanaf 17.30 uur
Oktoberfeest van de Zonnebloem is op 8 oktober
Presentatie Guus Reinartz samen met Zonnebloem op 17 november.
Kerstviering op woensdag 9 december, aanvang 13:30 uur.
Kerstconcert Mannenkoor DSM waarschijnlijk woensdag 16 december 2020.

Voor de diverse activiteiten ontvangt u op tijd een folder waarmee u zich kunt inschrijven.

Afdrukken E-mail

Activiteitenkalender K.B.O. Leyenbroek 2020

04-04-2020==Paasviering (zaterdag 14.00 – 17.00 uur)
06-05-2020==Busreis (i.s.m.K.B.O. Ophoven)
30-05-2020==Jaarvergadering (zaterdag 14.00 – 17.00 uur)
04-07-2020==Afsluiting (zaterdag 14.00 – 17.00 uur)

Kienen: iedere laatste dinsdag van de maand om 14.00 uur.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Opgeven voor de aktiviteiten bij Marian Swinkels  046 850 91 38

Afdrukken E-mail

Activiteiten van de "Sieskes"

De “Sieskes” organiseren gezellige en bijzondere activiteiten voor senioren, die woonachtig zijn in en rond Sittard. Denk hierbij aan een gezellige lunch of diner, en het bezoeken van bijzondere en/of culturele activiteiten. Een mooie gelegenheid om er even uit te zijn en geheel vrijblijvend nieuwe mensen te leren kennen. U hoeft nergens lid van te worden, iedereen mag meedoen aan onze activiteiten. Voor meer informatie en aanmelden voor de activiteiten, kunt u contact opnemen met Marja Kroon. Telefoon 046-4520431.

U kunt deelnemen en meerijden op eigen verantwoordelijkheid.
Alle chauffeurs hebben een inzittendenverzekering.

Namens “de Sieskes”
Marja Kroon, Tilly Bastiaens, Marjolijn Zieren, Mary-Lou Jessen en John Vlek.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Buxus

Heeft U nog buxus struiken in de tuin en kunt U wat takjes missen voor palmzondag?

U kunt ze inleveren op donderdag ochtend in de pastorie of even bellen naar 046 4517068.

Hartelijk dank.

Afdrukken E-mail

De Veertigdagentijd

De periode van de Veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Het is een bekeringstijd. Zich bekeren is: zich weer (meer) wenden tot God en zich afwenden van alles wat ons van God afhoudt.

Jezus zelf heeft ook 40 dagen in vasten en gebed in de woestijn doorgebracht voordat Hij aan de verkondiging van de Blijde Boodschap begon.

Veertig jaar trok het volk van het Oude Verbond door de woestijn, alvorens zij het beloofde land bereikte.
Veertig dagen bracht Mozes op de berg door om Gods geboden in ontvangst te nemen.

Veertig nachten bracht Elia in bidden en vasten door in de woestijn totdat hij bij de berg Horeb God mocht ervaren.
Bij zijn gedaanteverandering op de berg zou Jezus omgeven worden door deze twee oudtestamentische personen, toen Hij zich aan zijn leerlingen als verheerlijkte Heer toonde vooruitlopend op zijn verrijzenis.

Jaarlijks bereiden de gelovigen zich eveneens gedurende een periode van veertig dagen voor op het grote Paasfeest om met een gelouterd hart het sterven en verrijzen van Christus met Pasen te gedenken.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Geef voor je kerk...

... is de start van de actie KERKBALANS 2020, of zoals veel parochianen het nog noemen, de Gezinsbijdrage.

We hebben de laatste maanden gelezen en gehoord, dat het Bisdom Roermond in grote financiele moeilijkheden zit. Onze bisschop wordt hiermee geconfronteerd en moet, hoe jammer hij het ook vindt, maatregelen treffen. Er zijn binnen de organisatie van het bisdom enkele mensen ontslagen en een deel van het onroerend goed zal moeten worden verkocht.

Maar ook de parochies heben het financieel erg zwaar. Het onderhouden van de kerkgebouwen vraagt jaarlijks veel geld, evenals het levensonderhoud van onze priesters. Ook onze parochie, bestaande uit de Kerk en de Andreaskapel, moet goed op de kleintjes letten. Onze kerk vraagt uiteraard ook onderhoud, zoals bijvoorbeeld het vervangen van de cv-installatie en renovatie van de glas-in-loodramen, waarvan één raam dit jaar is gerepareerd en het bijhouden van hrt schilderwerk aan de buitenzijde van de pastorie. Dit zijn enkele voorbeelden van groot onderhoud.

Zaterdag 18 januari start de actie KERKBALANS. Daarom schrijven wij als kerkbestuur dit artikeltje. Er zijn nog meer voorbeelden op te noemen, waarvoor wij de inkomsten uit Kerkbalans nodig hebben, maar die kent u vast wel.

Wij vragen u ook  dit jaar weer mee te doen en mocht u nog niet hebben deelgenomen, dan is dit misschien het moment om te starten. Bent u geen kerkganger, dan is het kerkgebouw binnen onze wijk voor u mogelijk ook de moeite waard om in goede staat te worden gehouden.

Wij herhalen maar weer eens, dat onze parochie een ANBI-status heeft, waardoor fiscale voordelen kunnen worden behaald bij het doen van dergelijke giften. Zo kunt u bij onze penningmeester een formulier opvragen waarmee u kunt vastleggen, dat u minimaal gedurende vijf jaren een vast bedrag schenkt aan onze parochie. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Nu de parochies per 1 januari j.l. zijn gefuseerd maken wij geen onderscheid meer tussen parochianen van Ophoven en Leyenbroek. U kunt op één van onderstaande rekeningen storten t.n.v. RK.Parochie Christus Koning en H.Antonius van Padua:

NL 50 INGB 000 105 4286
NL 70 INGB 000 104 0346

Voor uw bijdrage danken wij u hartelijk.

Kerkbestuur

Afdrukken E-mail

Nieuwjaarsborrel 2020

 

 

 

NIEUWJAARSBORREL

VOOR ALLE BEWONERS VAN

OPHOVEN-TUIN VAN GULICK-BEEKDAL - CRAAVELD

OP ZONDAG 5 JANUARI 2020

IN DE LANDJWAER

Een drankje en versgebakken wafels staan klaar van 11.00 – 14.00 uur

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!

Landweringstraat 112, Ophoven-Sittard

Het Kerkbestuur, het bestuur én vrijwilligers van de Landjwaer wensen allen sfeervolle Kerstdagen en een gezond 2020!

In samenwerking met

R.K. parochie Christus koning - H. Antonius van Padua  

Organisatie: De Landjwaer

Afdrukken E-mail

Vieringen Kersttijd

DINSDAG 24 DECEMBER
Ziekencommunie
19.30 uur
Gezinsviering in Munstergeleen
In een sfeervolle Gezinsmis vieren we samen het feest
Van Jezus’geboorte
Met medewerking van de Munsterglaner Muzikanten
21.30 uur
Nachtmis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Meerstemmig

WOENSDAG 25 DECEMBER
11.30 UUR
Plechtige Hoogmis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor Meerstemmig

DONDERDAG 26 DECEMBER
11.30 uur
H.Mis n.n.v. Ensemble Fanfare St.Jan

ZONDAG 29 DECEMBER
11.30 UUR
H.Mis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor

DINSDAG 31 DECEMBER
18.00 uur
H.Mis met samenzang in Munstergeleen

WOENSDAG 1 JANUARI 2020
11.30 UUR
H.Mis m.m.v. Kerkelijk Zangkoor
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie in de pastorie.

Afdrukken E-mail

Nieuwjaarsconcert fanfare Sint Jan Leyenbroek

OP ZONDAG 5 JANUARI 2020 vindt het Traditionele Nieuwjaarsconcert van de fanfare en slagwerkgroep plaats. Het concert vindt plaats in de fanfarezaal LEYENBROEKERWEG 105 en zal beginnen om 14.00 uur. Het bestuur van de vereniging nodigt u namens alle leden uit om samen met ons het nieuwe jaar in te komen luiden. We hopen U te mogen begroeten op zondag 5 januari!

Afdrukken E-mail

Garagebox
V en H Vastgoed
logo_ck_small.png