• Start
logo_ck met tekst.png

Ons parochieblad

Het zal veel parochianen inmiddels opgevallen zijn, dat het parochieblad niet altijd bezorgd wordt. Dat is voor het kerkbestuur een groot probleem. Het aantal bezorgers loopt sterk terug.

Veel parochianen zorgen al tientallen jaren dat u tijdig op de hoogte wordt gesteld van de kerkdiensten in onze parochie. Daar zijn wij de bezorgers erg dankbaar voor. Wij begrijpen ook, dat er op een gegeven moment aan deze vorm  van vrijwilligerswerk wegens leeftijd een einde kan komen.

Maar jammer genoeg lukt het niet om voldoende vrijwilligers hiervoor te vinden. Daarom attenderen wij u er op dat het parochieblad op diverse plaatsen binnen de parochie kan worden opgehaald. Deze adressen zijn de kerk, de Andreaskapel aan de Leyenbroekerweg, Trefcentrum “De Landjwaer” aan de Landweringstraat 112 en Kapsalon Hair Level aan de Haagstraat 41 in Ophoven.

Ook kan informatie worden gevonden via onze website www.parochie-leyenbroek-ophoven.nl

Met deze mogelijkheden hopen wij u zodanig van dienst te zijn, dat iedereen die dat wenst, op de hoogte kan blijven van het wel en wee van onze parochie.

Afdrukken E-mail

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Deze oproep van de nederlandse bisschoppen zullen u al enkele jaren bekend in de oren klinken. Gelukkig kennen wij veel parochianen die hier doelbewust een gevolg aan geven.    Zij realiseren zich, dat  onze kerk niet kan blijven bestaan zonder inkomsten.  Onze parochie is geheel afhankelijk van uw giften; wij kennen geen vorm van subsidie. Niet van het bisdom, niet van de overheid.

Waar denkt u dat wij de gasprijzen, het levensonderhoud van onze priesters, de kerkmusici en het onderhoud  van de gebouwen van betalen ?

Wij waarderen de giften van onze deelnemers aan KERKBALANS. Als u vier jaren achtereen heeft deelgenomen, dan heeft u recht op korting bij huwelijk en/of uitvaart in onze parochie. Als richtlijn stelt het bisdom voor dit jaar € 140 per jaar, maar ieder bedrag is uiteraard welkom.

Onze parochie is een ANBI, zodat uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. Uw bijdrage is volledig aftrekbaar als u een periodieke gift doet. Daarvoor hoeft u niet naar de notaris, maar dat kan onze penningmeester voor u regelen.  Ook kunt u een erfenis belastingvrij aan onze parochie nalaten.

Wij hopen, dat komend jaar ook nieuwe deelnemers kunnen worden welkom geheten. Wil u er eens over nadenken a.u.b.
De parochianen die al deelnemen aan Kerkbalans zeggen wij hartelijk dank.

Het kerkbestuur

Parochie Christus Koning en H.Antonius van Padua
Leyenbroekerweg 107    6132 CD Sittard  tel. 4512492

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mail

Kerstensemble Fanfare Sint Jan

Het kerstensemble van fanfare Sint Jan brengt de wijk in kerststemming! Op Kerstavond trekt het ensemble door de wijk om op verschillende locaties kerstliederen ten gehore te brengen. Tevens luistert het ensemble de mis op tweede Kerstdag op.

Route Kerstensemble - 24 december 2023
19:00 - Kritzraedtstraat
19:30 - Broekstraat
20:15 - Gemmakapel
20:45 - Blijdestein
21:15 - Julianaplein
21:30 - Beatrixlaan
*behoudens bijzondere weeromstandigheden, zie onze facebookpagina en website.

Nieuwjaarsconcert
Fanfare Sint Jan nodigt u van harte uit voor haar traditionele Nieuwjaarsconcert! Op zondag 7 januari 2024 zullen fanfare en slagwerkgroep een gevarieerd programma ten gehore brengen voor u. Toegang is gratis en het eerste kopje koffie krijgt u aangeboden door de fanfare. Kom samen met ons het nieuwe jaar inluiden!
Aanvang: 13:00 uur in de fanfarezaal van Leyenbroek, Leyenbroekerweg 105.

Gezocht: vaandeldrager
Fanfare Sint Jan is nog steeds op zoek naar een vaandeldrager. Lijkt het jou leuk om bij onze vereniging te horen, maar ben je niet per se muzikaal aangelegd? Dan is vaandeldrager echt iets voor jou! Je bent het boegbeeld van de fanfare op straat, want dankzij jou kan iedereen al van meters afstand zien wie eraan komt. De enige vereisten zijn dat je sterk genoeg bent en in de maat kan lopen, maar dat laatste leren we je wel! Lijkt het je wat om onze vaandeldrager te worden, stuur dan een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Afdrukken E-mail

Kerstavond Gezinsviering Munstergeleen

Op Kerstavond zondag 24 december om 19 uur vieren we in de kerk van Munstergeleen weer een mooie Kerst-gezinsmis. Met deken Merkx, met muzikanten die voor sfeervolle kerstmuziek en samenzang zorgen en met vele kinderen die het Kerstverhaal aan ons allen laten zien en horen. Groot en klein, hartelijk welkom.

Afdrukken E-mail

De kerststal bestaat 800 jaar

Geen Kerstmis zonder kribbe. In menig huiskamer, kerk en zelfs in bedrijven of langs de openbare weg wordt in december een kerststal opgezet. Er zijn ook heel wat plaatsen met een levende kerstgroep. Dit jaar wordt Kerstmis heel speciaal. Het is namelijk precies 800 jaar geleden dat de kerststal zoals wij die nu kennen werd geïntroduceerd.

De kerstgroep met Maria, Jozef en het Jezuskind, met de herders en de os en de ezel hebben we te danken aan Sint-Franciscus van Assisi. Vóór 1223 werd er hooguit een kribbe met een beeld van het kindje Jezus geplaatst. Precies 800 jaar geleden kreeg Franciscus van paus Honorius III toestemming om het kersttafereel met levende personen voor te stellen. In het bos bij Greccio in Italië bouwde hij een stalletje.

Op Kerstavond werd vóór dat stalletje de Heilige Mis opgedragen, waarbij het idee was dat het Goddelijk Kind zelf onder de gedaante van brood en wijn aanwezig zou zijn. De legende vertelt: ‘Toen Franciscus het Evangelie zong en gekomen was bij de woorden ‘…en legde hem neder in de kribbe..,", knielde hij neer om het geheim van de menswording te overwegen en zie in zijn armen kwam een kindje, omstraald van schitterend licht.’

De door hem opgericht orde van minderbroeders (franciscanen) hebben de volksdevotie rondom het stalletje van Bethlehem in de eeuwen daarna wereldwijd verspreid. Er bestaan zelfs verenigingen van mensen die kerstgroepen sparen. Dit najaar is ook een boek verschenen over 800 jaar Kerststal.

ZALIG  KERSTFEEST  EN  GEZEGEND 2024

Afdrukken E-mail

Concert Oratoriumvereniging Sittard-Geleen

Op zaterdagavond, 25 november geeft Oratoriumvereniging Sittard-Geleen een concert met als titel ‘Lets begin again!’ Dit concert markeert de nieuwe start die het koor gemaakt heeft in het Gemeenschapsgebouw Odasingel 90 in Sittard. Met prachtige werken van o.a. Mozart, Händel, Rutter en Jenkins neemt het koor u mee op een reis door de tijd.

Het koor staat als altijd onder de vakkundige leiding van dirigente Alice Hendriks. Medewerking wordt verleend door Claudia Couwenberg (sopraan) en Anja Hendrikx (orgel/piano)

Het concert vindt plaats in de Johanneskerk in Sittard (Mgr. Vranckenstraat 9) en begint om 20.00 uur.

Kaarten á € 15,00 zijn vooraf te bestellen op de website van het koor (www.oratoriumverenigingsittard.nl) óf te koop aan de kassa op de avond zelf.

U bent van harte welkom.

Afdrukken E-mail

Voetbalvereniging OVCS uit Ophoven

Voetbalvereniging OVCS uit Ophoven organiseert sinds vrijdag 22 september elke vrijdag op haar complex leuke en gezellige activiteiten voor senioren uit de wijk om mee te doen.

Onder leiding van initiatiefnemer Har Kuijpers en Piet Peerbooms, worden tussen 10 en 12 uur buiten activiteiten gedaan, zoals walking football, maar ook andere bewegingsoefeningen of badminton of volleybal.

Ondertussen (en aansluitend) is de kantine geopend voor een kopje koffie, glaasje fris of een lekkere snack.

’s Middags tussen 14 en 16 uur zijn binnen in de kantine spelactiviteiten zoals kaarten, sjoelen, rummikub, en wat de deelnemers zelf willen.

OVCS hoopt op deze manier een bijdrage te leveren aan het wijkgevoel en aan meer bewegen en minder eenzaamheid voor de senioren in onze wijk. Deelname is gratis, dus kom zeker kijken of doe lekker mee!

Vooraf opgeven is niet verplicht maar kan wel via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij Har Kuijpers 06-36221557; ook als je vragen hebt, kun je daar terecht.

Afdrukken E-mail

ZONDAG 12 NOV om 10 uur: GEZINSMIS in Munstergeleen

“Houd je lampje brandend!”
Op de ochtend na Sint Maarten vieren we in de kerk van Munstergeleen
weer een vrolijke Gezinsmis.
De Mis begint met de intrede van alle kinderen met een lampion,
dus vergeet niet om die mee te brengen! We gaan samen zingen en bidden,
en we luisteren naar een verhaal van Jezus over lampjes die wél en die niet branden.
We vragen Gods hulp om ons lampje brandend te houden,
en om een lichtje voor elkaar te zijn, net zoals Sint Maarten dat was.  
Alle gezinnen zijn van harte uitgenodigd!

Elkaar helpen maakt gelukkig
Veel hulpbehoevende en overwegend alleenstaande oudere mensen hebben vaak niet voldoende financiële draagkracht en soms een klein of geen sociaal netwerk. Zij komen daarom niet altijd in aanmerking voor professionele hulp. Vanuit het christelijk gedachtegoed en goed nabuurschap, ontstond – inmiddels weer meer dan tien jaar geleden – het initiatief om tezamen met de lokale christelijke kerkgemeenschappen de caritas in praktijk te brengen. Gebaseerd op de christelijke boodschap en naar het voorbeeld van de centrale landelijke Vereniging Hulp in Praktijk en bestaande landelijk actieve regionale Hip-organisaties, werden ook voor de Westelijke Mijnstreek reeds aanwezige initiatieven voor hulp verder uitgewerkt. Tezamen met de plaatselijke kerken en gemeentelijke overheden, de voormalige Streekzorg Westelijke Mijnstreek en andere hulpinstanties ontstond de ‘Stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek’. Met een feestelijke manifestatie in het auditorium van het regionaal ziekenhuis Sittard-Geleen op zondag 13 januari 2013 ging de stichting officieel van start.

Vanuit de R.K. Kerken en de protestant christelijke gemeenten zetten vrijwilligers hun beschikbare tijd en talenten belangeloos in voor laagdrempelige en kortdurende praktische kleinschalige hulp aan behoeftigen. Voorbeelden hiervan: ‘samen wandelen’, ‘boodschappen doen’, ‘licht huishoudelijk werk’ of gewoon ‘even samen koffiedrinken en een praatje maken’. Ook andere werkzaamheden kunnen worden verricht zoals ‘incidenteel klein tuinonderhoud’, ‘een lamp of schilderij ophangen’, ‘begeleiding naar arts of ziekenhuis, of ‘een kast in elkaar zetten’.

Na verloop van tijd veranderde de stichting haar naam in ‘Stichting Hulp in Praktijk Helpt Westelijke Mijnstreek’ en kreeg ook de ANBI-status. De stichting werkt met uitsluitend vrijwilligers onder meer samen met het Knooppunt Informele Zorg (KIZ). Vrijwilligers als hulpbieder worden aangestuurd vanuit de lokale helpdesk. De beschikbare en juiste hulpbieder wordt via de eigen contactpersoon aan de hulpvrager gekoppeld. De helpdesk is op werkdagen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 046 – 426 27 27.

U bent van harte welkom wanneer u ook als vrijwilliger/hulpbieder belangeloos iets wil doen voor hulpbehoevende mensen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen van HipHelpt Westelijke Mijnstreek. Voor de lokale parochies en R.K. Kerken in Sittard is dit Jos Friederichs, tel. 06 10219101. Jos is tevens bestuurslid van de stichting HipHelpt Westelijke Mijnstreek en schrijver van dit artikel.
U kunt de stichting ook financieel ondersteunen door een gift of andere bijdrage over te maken op IBAN nummer NL09 RABO 0302 0580 87 t.n.v. Stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek. Een verzoek om hulp voor uzelf of een ander kunt u aanvragen via de website www.hiphelpt.nl/westelijke mijnstreek en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij de Helpdesk van de Stichting Hulp in Praktijk Westelijke Mijnstreek.

Zaterdag 7 oktober 2023 heeft de stichting HipHelpt WM haar tienjarig bestaan mogen vieren.

Afdrukken E-mail

Allerheiligen! Of toch Allerzielen?

Allerheiligen en Allerzielen zijn twee feesten die nogal eens door elkaar worden gehaald. Meestal als mensen Allerheiligen zeggen, bedoelen ze: Allerzielen. Gek is dat niet, want de twee dagen vallen pal achter elkaar op 1 en 2 november. En ze hebben eigenlijk ook alles met elkaar te maken. Alleen: het één is een echte feestdag en het anders is vooral een gedenkdag.

Met Allerheiligen staan we stil bij alle heilige mensen die ooit geleefd hebben en nu bij God in de hemel zijn.

De dag na Allerheiligen is het Allerzielen. Dan staan we stil bij alle mensen die gestorven zijn. Heel speciaal denken we dan aan familieleden, vrienden en parochianen die ons korter of langer geleden ontvallen zijn. We bidden nog eens extra voor hun zielenrust en zegenen de graven. Het is een moment om stil te staan bij de eindigheid van ons aardse leven en vooruit te kijken naar ons leven bij God.
Wij namen het afgelopen jaar in onze kerk afscheid van:

        Mevr. Phil Cox-Bormans        89 jaar
        Mevr. Tiny Penners-Schurgers        99 jaar
        Mevr. Mia Höppener-Severeijns        97 jaar
        Mevr. Els van Daal-Meuffels        85 jaar
        Mevr. Annie Coumans-van Daal        85 jaar
        Mevr. Gerda Franssen-Verjans        90 jaar
        Mevr. Truus Alberts-Thissen        86 jaar

In de mis op zondag 29 oktober om 11.30 uur steken we een kaars aan en gedenken we onze dierbaren overledenen

Afdrukken E-mail

Missie

De Opbrengst van de kerkdeurcollecte voor MIVA bedraagt € 95,- Hartelijk dank.

Op Missiezondag 22 oktober wordt over de hele wereld in de katholieke kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in Afrika en Azie.

Dit jaar is er speciale aandacht voor Libanon waar zusters en vrijwilligers mensen steunen met een luisterend oor, zij verstrekken voedselpakketten en werken in opvangkampen voor vluchtelingen uit Syrië.

Missio is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen van parochies en donateurs en ontvangt geen subsidie van de overheid. Helpt U de mensen te steunen in Libanon met Uw bijdrage tijdens de kerkdeurcollecte?

Afdrukken E-mail

Garagebox
V en H Vastgoed
logo_ck_small.png