• Start
logo_ck met tekst.png

Onderscheiding / Benoeming

OnderscheidingHet nieuws is reeds enkele maanden oud, en vanwege voorrang van andere berichten in dit parochieblad kwam het er niet eerder van, maar toch willen we het ook voor U niet onvermeld laten dat: tot grote verrassing maar tevens met grote dankbaarheid-omdat het een bijzondere eer is- wij U kunnen mededelen dat onze Pastoor H. Broers op 16 november benaderd werd door het Vaticaan met het voorstel hem deel te laten uitmaken van de z.g.n.: “Venerabile Arciconfraternita Vaticana di Sant’ Anna de’ Parafrenieri” oftewel de Vaticaanse Aartbroederschap die zorg draagt / deel uitmaakt van de Pauselijke Hofhouding. Op woensdag 25 november werd de pastoor te Rome door Zijne Eminentie Kardinaal Angelo Comastri, -de Kardinaal-Vicaris-Generaal van Vaticaanstad- in een plechtige Hoogmis daartoe officieel beëdigd en geïnstalleerd en werd hem het daarbij behorende insigne omgehangen. Als reden voor deze onderscheiding/benoeming werd vermeld dat het mede was vanwege zijn destijds grote inzet t.b.v. de heiligverklaring van Pater Karel.

De verplichtingen en activiteiten die er aan verbonden zijn zullen in overleg plaatshebben, zodat hij gewoon ons aller pastoor kan en zal blijven.

Wij als Kerkbestuur hebben hem dan ook van harte met deze uitzonderlijke benoeming gefeliciteerd!

Het Kerkbestuur

Afdrukken E-mail

Actie kerkbalans ‘Mijn Kerk Inspireert’ Rekent dit jaar zeker op u

De financiële situatie van heel veel Limburgse parochies is uitermate zorgwekkend. Bijna 70% van de parochies schrijft inmiddels met rode cijfers. Ook onze parochie ervaart de terugloop van inkomsten sterk : in het afgelopen jaar zijn de kosten meer dan €10.000 hoger uitgevallen dan de inkomsten. Dus horen ook wij helaas tot de categorie van 70% en dat is erg jammer en maakt ons onrustig. Hoe lang kunnen wij zo nog doorgaan?

Lees meer

Afdrukken E-mail

Overleden

Maria Oberndorff v/h Leyenbroekerweg 80 jaar
Math Frenken  Kapellerweg 39 87 jaar

Heer neem onze dierbare overledenen op in Uw eeuwige liefde

Afdrukken E-mail

Actie voor vluchtelingen

Door het Bisdom is in oktober opgeroepen in de parochies te collecteren voor de vluchtelingen die Europa binnen komen.

In onze parochie hebben we hiervoor enkele weken in oktober en november een offerblok in de kerk aangewezen. Door onze parochianen is hierin € 193,30 voor de actie vluchtelingen gegeven.

Hartelijk dank aan alle gulle gevers.

Afdrukken E-mail

Vastenactie 2016

Vastenactie in teken van water als levensbron.

“Water, bron van alle leven”. Dat is dit jaar het centrale thema van de Vastenactie, die op Aswoensdag 10 februari van start gaat. Het themaland is ditmaal Oeganda. Klimaatverandering en opwarming van de aarde leiden in dit Afrikaanse land tot steeds meer waterschaarste. Mensen moeten op een nieuwe manier leren omgaan met het beschikbare water.

In het volgende parochieblad leest U meer over de campagne en hoe U Vastenactie kunt steunen.

 

Afdrukken E-mail

Garagebox
V en H Vastgoed
logo_ck_small.png