• Start
logo_ck met tekst.png

Nieuwjaarsreceptie

Op 1 januari na de H.Mis van 11.30 uur
In de pastorie Leyenbroekerweg 107
Zondag 3 januari vanaf 11.30 uur
In de “Landjwaer” Ophoven
Iedereen is van harte welkom

Afdrukken E-mail

Kerstwens 2015

De omstandigheden van de geboorte van Jezus heb ik altijd triest gevonden: "Zij wikkelde het kind in doeken en legde het in een kribbe omdat er in de herberg geen plaats voor hen was".
Er was geen plaats voor Hem: van in de kribbe tot aan het kruis heeft Jezus moeten ervaren dat hij uitgesloten werd.

Is er sindsdien veel veranderd? Hoe kunnen wij Hem vandaag herkennen als de Levende in ons midden? Soms komt Hij tot ons in de gestalte van een weerloos kind of van een hulpbehoevende en eenzame bejaarde die snakt naar wat genegenheid.

Lees meer

Afdrukken E-mail

CENTRE SIMAMA, een stukje uit de brief van pater Konings.

“Aan drie Congolese broeders van de Belgische congregatie van de Broeders van Liefde heb ik de leiding overgedragen. Met voldoening zie ik hoe het normale programma van de physiotherapie, de orthopedie, de eerste aanzet van de psychiatrische afdeling goed ontwikkelt met daarnaast het vormingsprogramma van de beroepsopleiding. De broeders zullen een röntgenapparaat en een laboratoire organiseren en zijn bezig met een speciale farmacie voor de geestelijk gehandicapte patiënten. De sociale kas dekt deze kosten maar moet regelmatig worden aangevuld met giften van de vrienden in Nederland.”

De gehele tekst met foto’s is afgedrukt en hangt op het prikbord in het kerkportaal.
Informatie kunt U vinden op de website: www.centresimama.com
Het missiecomité heeft geen eigen bankrekening meer, maar alle steun voor het project van pater Konings is welkom. Graag op bankrekening nr. NL08INGB0000108807 t.n.v. Missieprocuur Priesters v/h H.Hart te Breda o.v.v. Centre Simama.

Afdrukken E-mail

Zingen geeft energie

Ontdek je stem en kom zingen bij een enthousiast en super gezellig koor.
Oratorium Vereniging Sittard is een gemengd koor met ongeveer 45 leden en is op zoek naar enthousiaste jongere stemmen.
Zingen is gezond , maakt blij en bij ons kunt u het leren en in de praktijk brengen.
Ons koor zingt naast oratoriummuziek ook klassieke koorwerken en kerstliederen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Gedoopt

13 september Wouter Schuijling
Heinzbergerstrass 2
25 oktober Gijs Heijnen Haagstraat 1
29 november Dani de Waard Mgr Vranckenstraat 21

Proficiat, kinderen en ouders

Afdrukken E-mail

St.-Maarten op de Tomel en St.-Nicolaasfeest Leijenbroek

Woensdag 11 november a.s. vieren we weer het jaarlijkse Sint Maartenfeest.
Om 18.30 uur verzamelen wij op het veldje aan de Hoeferlaan ( Let op : de avond verloopt anders dan andere jaren).
Om 18.45 gaan we allen te voet en Sint Maarten te paard, onder begeleiding van fanfare Sint Jan naar de alom bekende plaats boven aan de Kollenberg.
Rond 19.15 uur zal het verhaal rondom de heilige Sint Maarten in het open veld ten gehore worden gebracht, waarna traditiegetrouw het vreugdevuur zal worden ontstoken.
Bij het warme vuur zullen de creatoren van de leukste, origineelste, grootste en/of kleinste lampions worden beloond met een prijsje. Alvorens de kinderen zingend langs de deuren huiswaarts keren ontvangen zij allen nog een kleine versnapering.
Vriendelijk verzoek aan alle deelnemers : Houd de straat schoon en GEEN fakkels meenemen.
Tot woensdag de 11de !

Collecte

De collecte ten behoeve van bovenstaande activiteit zal dit jaar plaatsvinden tussen 3 en 11 november.

St.-Maarten/St.-Nicolaascomité Leijenbroek
p/a Kees Kouwenhoven, Charles Beltjenslaan 13a, 046-4518206

Afdrukken E-mail

Garagebox
Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png