• Start
logo_ck met tekst.png

St.-Maarten op de Tomel en St.-Nicolaasfeest Leijenbroek

Vrijdag 11 november a.s. vieren wij het Sint Maartensfeest.
Om 18.30 uur hopen wij jullie te mogen ontvangen op het veldje aan de Hoeferlaan tegenover de kerk. Vanuit hier gaan we met Sint Maarten en de Zwerver, begeleid door Fanfare St.-Jan, naar de brandstapel. De stoet trekt via Hoeferlaan, Kapellerweg, Molenaarlaan naar de Tomel. Hier zal vóór het ontsteken van het vreugdevuur een kort verhaal over Sint Maarten worden verteld. Voor de mooiste of origineelste lampionnen heeft Sint Maarten enige leuke prijsjes, die bij de brandstapel zullen worden uitgereikt. Na afloop zal Sint Maarten een versnapering aan alle kinderen geven.
Wanneer jullie naar huis wandelen, ga dan vooral zingend langs de deuren. Gooi a.u.b. geen (snoep)papier op straat.
Vriendelijk willen we jullie verzoeken om GEEN fakkels mee te nemen.
Doe mee!

Lees meer

Afdrukken E-mail

Andreaskapel

Nadat de Andreaskapel verleden jaar na grondig gerenoveerd te zijn, op zondag 19 juli 2015 door de Hulpbisschop Mgr. E. De Jong op plechtige wijze opnieuw werd ingezegend, de gedenktegel werd onthuld door Wethouders Dhr. P. Meekels en Dhr. N. Lebens, het Allerheiligst Sacrament vervolgens na de Hoogmis in plechtige processie er heen werd overgebracht , hebben we in vele Eucharistievieringen –reguliere en bij uitvaarten- dankbaar de kapel weer in gebruik.
Echter, wat toen nog niet rond was, was de hernieuwde “ Verklaring van Gebruikersrecht”, op basis van de reeds in de 50er jaren van de vorige eeuw aangegane verplichtingen en rechten tussen de eigenaar en de parochie.andreasakte246In een sobere, maar toch feestelijke bijeenkomst tussen Kerkbestuur –met hun adviseurs ter realisatie van het genoemde project, de heren J. Pfennings en H. Wielders- en de Gemeente –deze laatste vertegenwoordigd door Wethouder Dhr. P. Meekels, werd met de ondertekening van de stukken het Gebruiksrecht van de kapel officieel opnieuw bekrachtigd.
Wij zijn als Kerkbestuur dankbaar aan allen die hun bijdrage leverden aan de realisatie van het behoud van de kapel ten bate van onze parochie!

Afdrukken E-mail

Allerheiligen allerzielen 2016

We gedenken onze overledenen, we noemen de namen van diegenen die gestorven zijn sinds Allerheiligen 2015. We branden voor ieder een kaars in de Eucharistieviering op dinsdag 1 november om 19.00 uur in de kerk en op woensdag 2 november om 19.00 uur in de Andreaskapel.

Familie en kennissen van de overledenen nodigen we van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en hun geliefden te herdenken.

Lei Cremers 82 jaar
Maria Oberndorff 80 jaar
Math Frenke 87 jaar
Hella Frenken-Wetzels 84 jaar
Pierre Rutten 71 jaar
Jo Penners
83 jaar
Frans Brinkman 92 jaar
Wies Huiveneers-Haarden 83 jaar
Annie Dols 84 jaar
Wil Frantzen
84 jaar
Joke van der Reep-Vermeulen 93 jaar
Tiny Willems-Erkens
88 jaar

Afdrukken E-mail

Koster wisseling

Zij was voor ons allen zo’n vertrouwd beeld geworden in onze parochiekerk…, gedurende de 22 jaar dat Mevr. Rosie Penners-Maas het kosterswerk verzorgde. Omwille van haar niet-aflatende en vooral ook onbaatzuchtige inzet mocht zij dan ook in juni 2014 de mooie Kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen. Een onderscheiding die geheel terecht en op haar plaats was! Echter, een jaar later werd haar echtgenoot dermate ziek en zorgbehoevend dat zij haar aandacht ten volle aan hem moest schenken. Op de achtergrond bleef zij meeleven en voor velen toch nog een aanspreekpunt. Nu haar man is overleden kwam het moment voor haarzelf om e.e.a. opnieuw te structureren. Gezien haar gevorderde leeftijd heeft zij in goed overleg met Pastoor en Kerkbestuur te kennen gegeven haar functie te willen overdragen. Wij begrijpen en respecteren haar besluit, in dankbaarheid voor al haar goede zorgen in die lange jaren. Haar taken werden al waargenomen tijdens afwezigheid en het Kerkbestuur heeft nu per 19 oktober de vervanger, Dhr. Henk Brinkman officieel kunnen aanstellen als koster voor onze parochie. In dankbaarheid naar Mevr. Penners verwelkomen wij Dhr. Brinkman en wensen dat hij eveneens vele jaren met voldoening zich van deze mooie taak kan kwijten.

Koster: Dhr. H. Brinkman, Heerlenerweg 19, 046. 45.190.01 - 06. 537.46.542

 

Afdrukken E-mail

Huwelijk

Op 7 oktober 2016 is het kerkelijk huwelijk gesloten van Ramon Houben en Saskia Peters, woonachtig in Leyenbroek, in de parochiekerk van HH.Petrus en Michael te Sittard.

 

Afdrukken E-mail

Wereldmissiemaand

Missio steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten.

Dit jaar besteedt Missio Nederland speciaal aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. Steeds opnieuw woren de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. Vaak leidt dat tot overstromingen en aardverschuivingen. In 2013 raasde de supertyfoon Haiyan over de Filippijnen en liet er een spoor van vernielingen achter. Duizenden mensen vonden de dood. Degenen die het overleefden hadden niets meer. De zusters missiebenedictinessen hebben het initiatief genomen mensen te helpen om een nieuw leven op te kunnen bouwen. Missio steunt het werk.

Op zondag 23 oktober collecteren we aan de kerkdeur voor Missio. Helpt U de mensen op de Filippijnen? Alvast hartelijk dank.

Afdrukken E-mail

Strooigoed in September

Een collega, de pastoor van Asten, schreef het navolgende in zijn parochieblad, en me er bij aansluitend geef ik het U graag ook ter overweging mee…

Het blijft me elk jaar steeds weer verbazen hoe snel de winkels in het najaar alweer voorzien zijn van hun pepernoten, gevulde chocolade en zelfs chocolade paaseitjes. Pepernoten, gevulde speculaas en andere feestelijke lekkernijen die je vaak in de december maand eet, kun je nu al in de winkels verkrijgen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Buurtfeest

Op zondag 9 oktober is het weer zover: de inmiddels zesde editie van het buurtfeest van Engelenkamp, Park en omgeving! En ook nu weer locatie Bergerhof/ Casino aan de Irenelaan.

Iedereen is van harte welkom van 14.00 uur – 18.00 uur. Op deze gezellige middag is weer van alles te beleven voor jong en oud: springkussen, kunstmarkt, muziek, taart, een lekker drankje en nog veel meer! Neem gezellig familie en vrienden mee! Bij slecht weer is alles overdekt!

Tot ziens op ons buurtfeest!

Afdrukken E-mail

Miva

De Opbrengst van de kerkdeurcollecte voor Miva van zondag 28 augustur j.l. bedraagt € 96,50. Hartelijk dank voor Uw steun.

Afdrukken E-mail

Overleden

Tiny Willems-Erkens   Putstraat 138    88 jaar

Heer, neem onze dierbare overledene op in Uw Eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png