• Start
logo_ck met tekst.png

Bent u de bijdrage aan Kerkbalans over dit jaar niet vergeten?

Het jaar 2023 nadert alweer zijn einde, zodat wij de bijdragen aan Kerkbalans voor dit jaar hebben geïnventariseerd. Ook nu is gebleken, dat een aantal parochianen hun gebruikelijke bijdrage niet hebben geleverd. Het kerkbestuur hoopt, dat dit uitstel geen afstel wordt, maar dat iedere trouwe deelnemer vóór 31 december nog aan zijn voornemen zal voldoen. Het hoeft geen uitgebreide toelichting wanneer wij stellen dat de bijdragen jaarlijks teruglopen. En dat, terwijl wij de kosten zien toenemen en toch graag onze kerk en kapel in een goede conditie houden en ook dat wij in staat zullen blijven de in onze wijken gebruikelijke kerkdiensten te kunnen blijven vieren. Parochianen en wijkbewoners die nog niet aan Kerkbalans (vroeger heette dat Gezinsbijdrage) hebben deelgenomen vragen wij eens na te denken of het niet zinvol is ook bij de groep van deelnemers aan te sluiten.

De afgelopen jaren heeft het Bisdom de minimumtarieven opgetrokken tot € 130 per jaar voor 2023. De kosten voor rouw- en trouwdiensten worden door ons achteraf terugbetaald indien in de vier laatste jaren tenminste het gemiddelde bedrag van € 130 per jaar is bijgedragen.
Uw "Kerk van Morgen" rekent ook dit jaar weer op U. Hartelijk bedankt.

Het Kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Kerkkoren

Het verheugt ons te kunnen mededelen dat per 13 juli 2023 de koren van Parochie Christus Koning en H. Antonius van Padua (Leyenbroek) en de Parochie H. Pancratius (Munstergeleen) zich hebben verenigd tot één koor. De koren hebben al meerdere keren gezamenlijk opgetreden, op de hoogfeestdagen,  bij diverse begrafenis missen en bij de H. Mis voor de Sacramentsprocessie. Dit al vanaf het einde van de Coronatijd. Ook hebben ze al een groot aantal keren samen gerepeteerd.

Het bestuur van dit koor wordt gevormd door de heer Wil Jumpertz als voorzitter, mevrouw Louisa Benders als secretaris en mevrouw Gerry Krämer als penningmeester. Overige bestuurders zijn de heer Peter Vijgen en mevrouw Rikie Vahsen.

Vanaf eind augustus/begin september a.s. zullen we weer met regelmaat dit gezamenlijke koor horen zingen in beide kerken. Zo zal getracht worden om 2 keer per maand (eenmaal in Munstergeleen en eenmaal in Leyenbroek)  en sowieso op de hoogfeestdagen een meerstemmige Mis, te zingen.
Meldt u aan!!!!!

Een “nieuw“ koor met een nieuw elan…… dat is toch een uitgelezen kans om uw zangtalenten in te zetten door lid te worden van dit gecombineerde koor. Tevens een prachtige gelegenheid om nieuwe kennissen op te doen.

Afdrukken E-mail

Wereldgebedsdag voor behoud van de schepping

‘Alles wat ademt en leeft’. Dat is het thema dat de Laudato-Si’-alliantie dit jaar heeft meegegeven aan de periode van de schepping die van 1 september tot en met 4 oktober wordt gehouden. Op 1 september is de door paus Franciscus ingestelde Wereldgebedsdag voor behoud van de schepping en 4 oktober is de feestdag van Sint-Franciscus. In de periode daartussen wordt in katholieke kerken aandacht besteed aan de schepping.
Met het thema ‘Alles wat ademt en leeft’ wordt dit jaar gefocust op de rijke biodiversiteit van onze wereld die op sommige plaatsen bedreigd is door toedoen van de mens. Het thema is afkomstig uit een bekend kerklied: “Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, wil U, zijn oorsprong, vereren”. Het herinnert ons eraan dat alles wat bestaat een geschenk is van God. Samen met alle andere levende wezens vormen wij mensen een koor dat de lof zingt van de Schepper. In diezelfde traditie dichtte Franciscus van Assisi met zijn Zonnelied het loflied van alle schepselen. In zijn encycliek Laudato Si’ wijst paus Franciscus erop dat de aarde ‘ons gemeenschappelijk huis’ is en dat we met alle wezens ‘door onzichtbare banden verbonden zijn en een soort universele familie vormen, een schitterende gemeenschap die ons aanzet tot een heilig, teder en nederig respect

Afdrukken E-mail

Bedevaart SITTARD-KEVELAER op maandag 11 september

Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De van oudsher grootste groepsreis vanuit ons land wordt georganiseerd door de Broederschap Sittard-Kevelaer. Al sinds 1669 (!) trekken elk jaar in september honderden mensen vanuit Sittard en wijde omgeving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart naar de Mariastad op maandag 11 september. Gaat u ook mee?

Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken – waaronder ook Leyenbroek en Ophoven – waarna alle bussen zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is:
10.15 uur    Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.
10.30 uur    Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel.
15.00 uur    Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.
17.30 uur    Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong.
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar de bussen voor de terugreis naar Sittard.
Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants.

Aanmelden voor de busreis
Buskaarten zijn tot dinsdag 29 augustus verkrijgbaar bij:
mevrouw Elly Brinkman, Heerlenerweg 19, 6132 CK Sittard, telefoon 06-10502558.
Een buskaart kost € 25,-- per persoon.
Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus! Denk aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag.

Aanmelden voor de voettocht
Dit jaar wordt ook een meerdaagse wandelpelgrimage van Sittard naar Kevelaer georganiseerd. Vertrek vanuit Sittard op 7 september. Op 11 september sluiten de wandelaars aan bij ons dagprogramma. Aanmelden bij de heer René Haustermans via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie? Bel met de heer Tjeu Wetzels: telefoon 06-27822186, of stuur een bericht naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Afdrukken E-mail

MIVA Verkeersmiddelenactie

Op 27 augustus vindt de MIVA-collecte plaats in de kerken. MIVA vraagt graag urgente aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, waar zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor de allerarmsten.

Het leven is bikkelhard in de uitgestrekte en gortdroge provincie Isiolo in Kenia. Meer dan 50 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten naar een bron van inkomen of eten, of zelfs omdat ze zijn omgekomen, blijven kinderen alleen achter. Ze gaan niet naar school. Terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Zuster Pauline en haar collega’s sporen verlaten kinderen op en helpen ze naar school, ook al is dat soms op meer dan vier uur afstand. Eigen vervoer is daarbij cruciaal. Eén auto is niet genoeg voor dit enorme gebied. Steun is nodig voor de aanschaf van stevige terreinwagens die opgewassen zijn tegen het ruige landschap.

De kerkdeurcollecte van 27 augustus zal zuster Pauline en haar collega-hulpverleners ondersteunen in hun missie. Helpt u mee de collecte tot een succes te maken?

Afdrukken E-mail

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Wat was het een feest op zondag 4 juni j.l.!

Onder een stralend zonnetje trokken onze 13 Communicantjes, begeleid door fanfare Sint Jan, naar de mooi versierde kerk. Daar vierden we met vele gezinnen, opa’s en oma’s en verdere familie, vrienden en parochianen het feest van de Eucharistie. Het feest dat we in elke heilige Mis vieren: dat Jezus zelf bij ons komt in de heilige Hostie.

De Communicantjes mochten deze op 4 juni voor de eerste keer ontvangen en hadden zich daarop goed voorbereid.

We wensen hen toe dat ze zich altijd met blijdschap deze dag herinneren, maar dat ze vooral het belangrijkste mogen onthouden, zoals de grote broer en zus in hun versje lazen:

“Dat Jezus voor jou wil zorgen.
jouw Vriend is in vreugde en pijn.
En dat, als je met Hem op weg gaat,
je leven een feestje zal zijn!”

 

Afdrukken E-mail

Heilige Antonius van Padua, parochiepatroon

Antonius van Padua is geboren op 15 augustus 1195 te Lissabon
Antonius sloot zich in 1210 aan bij de augustijnen in Lissabon. In 1212 verhuisde hij naar Coimbra om niet langer door familieaangelegenheden gestoord te worden in zijn geestelijke ontwikkeling.

Onder de indruk gekomen van de eerste martelaren van de minderbroeders sloot hij zich in 1220 bij hen aan. Hij trok naar Noord-Afrika om daar het christelijk geloof te verspreiden onder de moslims. Later was zijn werkterrein Frankrijk en Italië. Waarschijnlijk werd hij in 1222 te Forlì tot priester gewijd. Veel mensen vonden door zijn toedoen de weg naar het katholieke geloof.

Op last van Franciscus van Assisi doceerde hij theologie aan zijn medebroeders. In 1227 benoemde Johannes Parenti, de toenmalige generaal-overste van de minderbroeders hem tot provinciaal van de Romagna in Italië, waar hij van 1222 tot 1224 al predikend had rondgetrokken.[2] In 1230 vroeg en kreeg hij ontslag omdat zijn gezondheidstoestand verslechterde. Hij stierf in 1231 en werd nog geen jaar later door paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als 'leraar van het evangelie' tot kerkleraar uitgeroepen.

Antonius is de patroonheilige van de franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden. Bovendien is Antonius de patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts.

Rond zijn graf in Padua is de basiliek Basilica di Sant'Antonio gebouwd.
In Lissabon zou het kerkje Santo António à Sé gebouwd zijn op de plaats waar Antonius werd geboren. Hij is een zeer geliefde heilige in de Portugese hoofdstad. Sinds 1934 is

Antonius een beschermheilige van Portugal en 13 juni is er een officiële feestdag.
Wij vieren het feest van H.Antonius op zondag 18 juni in de H.Mis van 11.30 uur.

Afdrukken E-mail

BERICHT VAN H.Hart parochie Overhoven

Op zondag 25 juni a.s. viert de Parochie H.Hart Overhoven het 100 jarig jubileum van de parochie met een feestelijke H.Mis om 11.00 uur in de parochiekerk, gelegen aan de Geldersestraat 37 te Sittard.
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door een groot gelegenheidskoor bestaande uit de koren van de parochiegemeenschap.
Na afloop van de H.Mis is iedereen van harte welkom voor het samenzijn met koffie, broodjes en vlaai en aansluitend bij feestelijke activiteiten voor jong en oud tot 16.00 uur.
Tevens is er de mogelijkheid om de tentoonstelling “100 jaar parochie H.Hart in Overhoven” te bezichtigen in de kerk van 14.00 tot 16.00 uur.
De tentoonstelling kan op zondagen (voor of na de H.Mis van 11.00 uur) bezichtigd worden t/m 10 september.

In het kader van het 100 jarig jubileum organiseert de Stichting “Behoud Franse Klooster” op zondagmiddag 2 juli om 15.00 uur een orgelconcert in de kerk: Geldersestraat 37 te Sittard,
Het concert zal verzorgd worden door organist Ad Gijzels, Schola Sittardiensis “Sanctus Michael”, kinderkoor “The Voices of Kids” en jong muzikaal orgeltalent.
Iedereen is van harte welkom!  Vrije gave.

Indien u niet aanwezig kunt zijn is de mis te volgen via stream:
www.livestreamww.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream
en het concert:
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png