• Start
logo_ck met tekst.png

Actie kerkbalans ‘Mijn Kerk Inspireert’ Rekent dit jaar zeker op u

De financiële situatie van heel veel Limburgse parochies is uitermate zorgwekkend. Bijna 70% van de parochies schrijft inmiddels met rode cijfers. Ook onze parochie ervaart de terugloop van inkomsten sterk : in het afgelopen jaar zijn de kosten meer dan €10.000 hoger uitgevallen dan de inkomsten. Dus horen ook wij helaas tot de categorie van 70% en dat is erg jammer en maakt ons onrustig. Hoe lang kunnen wij zo nog doorgaan?

Lees meer

Afdrukken E-mail

Overleden

Maria Oberndorff v/h Leyenbroekerweg 80 jaar
Math Frenken  Kapellerweg 39 87 jaar

Heer neem onze dierbare overledenen op in Uw eeuwige liefde

Afdrukken E-mail

Actie voor vluchtelingen

Door het Bisdom is in oktober opgeroepen in de parochies te collecteren voor de vluchtelingen die Europa binnen komen.

In onze parochie hebben we hiervoor enkele weken in oktober en november een offerblok in de kerk aangewezen. Door onze parochianen is hierin € 193,30 voor de actie vluchtelingen gegeven.

Hartelijk dank aan alle gulle gevers.

Afdrukken E-mail

Vastenactie 2016

Vastenactie in teken van water als levensbron.

“Water, bron van alle leven”. Dat is dit jaar het centrale thema van de Vastenactie, die op Aswoensdag 10 februari van start gaat. Het themaland is ditmaal Oeganda. Klimaatverandering en opwarming van de aarde leiden in dit Afrikaanse land tot steeds meer waterschaarste. Mensen moeten op een nieuwe manier leren omgaan met het beschikbare water.

In het volgende parochieblad leest U meer over de campagne en hoe U Vastenactie kunt steunen.

 

Afdrukken E-mail

Nieuwjaarsreceptie

Op 1 januari na de H.Mis van 11.30 uur
In de pastorie Leyenbroekerweg 107
Zondag 3 januari vanaf 11.30 uur
In de “Landjwaer” Ophoven
Iedereen is van harte welkom

Afdrukken E-mail

Kerstwens 2015

De omstandigheden van de geboorte van Jezus heb ik altijd triest gevonden: "Zij wikkelde het kind in doeken en legde het in een kribbe omdat er in de herberg geen plaats voor hen was".
Er was geen plaats voor Hem: van in de kribbe tot aan het kruis heeft Jezus moeten ervaren dat hij uitgesloten werd.

Is er sindsdien veel veranderd? Hoe kunnen wij Hem vandaag herkennen als de Levende in ons midden? Soms komt Hij tot ons in de gestalte van een weerloos kind of van een hulpbehoevende en eenzame bejaarde die snakt naar wat genegenheid.

Lees meer

Afdrukken E-mail

CENTRE SIMAMA, een stukje uit de brief van pater Konings.

“Aan drie Congolese broeders van de Belgische congregatie van de Broeders van Liefde heb ik de leiding overgedragen. Met voldoening zie ik hoe het normale programma van de physiotherapie, de orthopedie, de eerste aanzet van de psychiatrische afdeling goed ontwikkelt met daarnaast het vormingsprogramma van de beroepsopleiding. De broeders zullen een röntgenapparaat en een laboratoire organiseren en zijn bezig met een speciale farmacie voor de geestelijk gehandicapte patiënten. De sociale kas dekt deze kosten maar moet regelmatig worden aangevuld met giften van de vrienden in Nederland.”

De gehele tekst met foto’s is afgedrukt en hangt op het prikbord in het kerkportaal.
Informatie kunt U vinden op de website: www.centresimama.com
Het missiecomité heeft geen eigen bankrekening meer, maar alle steun voor het project van pater Konings is welkom. Graag op bankrekening nr. NL08INGB0000108807 t.n.v. Missieprocuur Priesters v/h H.Hart te Breda o.v.v. Centre Simama.

Afdrukken E-mail

Zingen geeft energie

Ontdek je stem en kom zingen bij een enthousiast en super gezellig koor.
Oratorium Vereniging Sittard is een gemengd koor met ongeveer 45 leden en is op zoek naar enthousiaste jongere stemmen.
Zingen is gezond , maakt blij en bij ons kunt u het leren en in de praktijk brengen.
Ons koor zingt naast oratoriummuziek ook klassieke koorwerken en kerstliederen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Gedoopt

13 september Wouter Schuijling
Heinzbergerstrass 2
25 oktober Gijs Heijnen Haagstraat 1
29 november Dani de Waard Mgr Vranckenstraat 21

Proficiat, kinderen en ouders

Afdrukken E-mail

Garagebox
V en H Vastgoed
logo_ck_small.png