• Start
logo_ck met tekst.png

CENTRE SIMAMA, een stukje uit de brief van pater Konings.

“Aan drie Congolese broeders van de Belgische congregatie van de Broeders van Liefde heb ik de leiding overgedragen. Met voldoening zie ik hoe het normale programma van de physiotherapie, de orthopedie, de eerste aanzet van de psychiatrische afdeling goed ontwikkelt met daarnaast het vormingsprogramma van de beroepsopleiding. De broeders zullen een röntgenapparaat en een laboratoire organiseren en zijn bezig met een speciale farmacie voor de geestelijk gehandicapte patiënten. De sociale kas dekt deze kosten maar moet regelmatig worden aangevuld met giften van de vrienden in Nederland.”

De gehele tekst met foto’s is afgedrukt en hangt op het prikbord in het kerkportaal.
Informatie kunt U vinden op de website: www.centresimama.com
Het missiecomité heeft geen eigen bankrekening meer, maar alle steun voor het project van pater Konings is welkom. Graag op bankrekening nr. NL08INGB0000108807 t.n.v. Missieprocuur Priesters v/h H.Hart te Breda o.v.v. Centre Simama.

Afdrukken E-mail

Zingen geeft energie

Ontdek je stem en kom zingen bij een enthousiast en super gezellig koor.
Oratorium Vereniging Sittard is een gemengd koor met ongeveer 45 leden en is op zoek naar enthousiaste jongere stemmen.
Zingen is gezond , maakt blij en bij ons kunt u het leren en in de praktijk brengen.
Ons koor zingt naast oratoriummuziek ook klassieke koorwerken en kerstliederen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Gedoopt

13 september Wouter Schuijling
Heinzbergerstrass 2
25 oktober Gijs Heijnen Haagstraat 1
29 november Dani de Waard Mgr Vranckenstraat 21

Proficiat, kinderen en ouders

Afdrukken E-mail

St.-Maarten op de Tomel en St.-Nicolaasfeest Leijenbroek

Woensdag 11 november a.s. vieren we weer het jaarlijkse Sint Maartenfeest.
Om 18.30 uur verzamelen wij op het veldje aan de Hoeferlaan ( Let op : de avond verloopt anders dan andere jaren).
Om 18.45 gaan we allen te voet en Sint Maarten te paard, onder begeleiding van fanfare Sint Jan naar de alom bekende plaats boven aan de Kollenberg.
Rond 19.15 uur zal het verhaal rondom de heilige Sint Maarten in het open veld ten gehore worden gebracht, waarna traditiegetrouw het vreugdevuur zal worden ontstoken.
Bij het warme vuur zullen de creatoren van de leukste, origineelste, grootste en/of kleinste lampions worden beloond met een prijsje. Alvorens de kinderen zingend langs de deuren huiswaarts keren ontvangen zij allen nog een kleine versnapering.
Vriendelijk verzoek aan alle deelnemers : Houd de straat schoon en GEEN fakkels meenemen.
Tot woensdag de 11de !

Collecte

De collecte ten behoeve van bovenstaande activiteit zal dit jaar plaatsvinden tussen 3 en 11 november.

St.-Maarten/St.-Nicolaascomité Leijenbroek
p/a Kees Kouwenhoven, Charles Beltjenslaan 13a, 046-4518206

Afdrukken E-mail

St.-Nicolaas

Op zondagmiddag 29 november a.s. zijn alle kinderen, ouders en overige familieleden van harte welkom op het Sint Nicolaasfeest in de parochie Leijenbroek. Om 14.15 uur wordt Sint Nicolaas met zijn Pietermannen opgehaald bij Fa. Colaris, Oude Heerlenerweg 40 om vervolgens, begeleid door fanfare Sint Jan , een rondgang te maken door de buurt. De route is als volgt : Oude Heerlenerweg, Broekstraat (ontvangst Sint Nicolaas onderaan de Broekstraat), Vijverweg, Bernhardlaan en dan naar de Zuilenzaal van Basisschool Leyenbroek, alwaar vanaf ca. 15.00 uur het feest zal losbarsten. De Sint hoopt op veel toeschouwers langs de route! Kaartjes voor het Sinterklaasfeest zijn verkrijgbaar tijdens de collecte of via de penningmeester Giselle Ramaekers (06-27045208).

Collecte

De collecte ten behoeve van bovenstaande activiteit zal dit jaar plaatsvinden tussen 3 en 11 november.

St.-Maarten/St.-Nicolaascomité Leijenbroek
p/a Kees Kouwenhoven, Charles Beltjenslaan 13a, 046-4518206

Afdrukken E-mail

Allerheiligen allerzielen 2015

We gedenken onze overledenen; we noemen de namen van diegenen die gestorven zijn sinds Allerheiligen 2014. We branden voor ieder een kaars in de Eucharistieviering op zondag 1 november om 11.30 uur en op maandag 2 november om 19.00 uur in de Andreaskapel.

Familie en kennissen van de overledenen nodigen we van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en hun geliefden te herdenken.

Piet Janson 74 jaar             Mimi Ophelders-Hamers 81 jaar
Corrie van Bakel-Meuffels 82 jaar      Piet Vola 77 jaar
Gonny Sanders-Driessen 89 jaar   Mia Gorissen 86 jaar
Mia Ubachs-Köhlen 94 jaar   Ria Lenaerts-de Coo     81 jaar
Bertha Spätgens-Jamar 90 jaar   Diny Geilen-de Vries 62 jaar

Lees meer

Afdrukken E-mail

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Activiteiten:

Concert in de kerk van Leyenbroek op zondag 8 november 2015

Zondag 8 november .
Concert in de kerk van Leyenbroek
Tijd aanvang: 15.00 uur
Vervoer: op eigen gelegenheid of in overleg met onze vrijwilligers.
Entree gratis.

Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
Geen opgave

Lees meer

Afdrukken E-mail

Zonnebloemconcert

Op Zondag 8 november om 15.00 uur heeft het jaarlijkse Zonnebloemconcert plaats

in de Christus Koningkerk te Leyenbroek.

Het eerste deel van het concert wordt verzorgd door het GKC KOOR met solisten uit Hulsberg o.l.v. Mirjam Erkens en aan de piano Paul Huyts. Het tweede deel wordt uitgevoerd door CINQUE COLORI – 5 solisten – met een selectie uit diverse opera’s en operettes. Entree is gratis. Iedereen is van harte welkom.

Afdrukken E-mail

Vreemdelingen Herbergen

Niemand kan onverschillig blijven bij die duizenden vluchtelingen die Europa binnenkomen in deze dagen.
Mensen die honderden kilometers door barre omstandigheden lopen,
op de vlucht voor oorlog, geweld en geloofsvervolging.
Bij wie je ook komt, beginnen mensen er over te spreken,
met zorgen voor de mensen in kwestie
maar ook met zorgen over hoe en waar al die mensen een plaats moeten krijgen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Garagebox
V en H Vastgoed
logo_ck_small.png