• Start
logo_ck met tekst.png

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Wat was het een feest op zondag 4 juni j.l.!

Onder een stralend zonnetje trokken onze 13 Communicantjes, begeleid door fanfare Sint Jan, naar de mooi versierde kerk. Daar vierden we met vele gezinnen, opa’s en oma’s en verdere familie, vrienden en parochianen het feest van de Eucharistie. Het feest dat we in elke heilige Mis vieren: dat Jezus zelf bij ons komt in de heilige Hostie.

De Communicantjes mochten deze op 4 juni voor de eerste keer ontvangen en hadden zich daarop goed voorbereid.

We wensen hen toe dat ze zich altijd met blijdschap deze dag herinneren, maar dat ze vooral het belangrijkste mogen onthouden, zoals de grote broer en zus in hun versje lazen:

“Dat Jezus voor jou wil zorgen.
jouw Vriend is in vreugde en pijn.
En dat, als je met Hem op weg gaat,
je leven een feestje zal zijn!”

 

Afdrukken E-mail

Heilige Antonius van Padua, parochiepatroon

Antonius van Padua is geboren op 15 augustus 1195 te Lissabon
Antonius sloot zich in 1210 aan bij de augustijnen in Lissabon. In 1212 verhuisde hij naar Coimbra om niet langer door familieaangelegenheden gestoord te worden in zijn geestelijke ontwikkeling.

Onder de indruk gekomen van de eerste martelaren van de minderbroeders sloot hij zich in 1220 bij hen aan. Hij trok naar Noord-Afrika om daar het christelijk geloof te verspreiden onder de moslims. Later was zijn werkterrein Frankrijk en Italië. Waarschijnlijk werd hij in 1222 te Forlì tot priester gewijd. Veel mensen vonden door zijn toedoen de weg naar het katholieke geloof.

Op last van Franciscus van Assisi doceerde hij theologie aan zijn medebroeders. In 1227 benoemde Johannes Parenti, de toenmalige generaal-overste van de minderbroeders hem tot provinciaal van de Romagna in Italië, waar hij van 1222 tot 1224 al predikend had rondgetrokken.[2] In 1230 vroeg en kreeg hij ontslag omdat zijn gezondheidstoestand verslechterde. Hij stierf in 1231 en werd nog geen jaar later door paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als 'leraar van het evangelie' tot kerkleraar uitgeroepen.

Antonius is de patroonheilige van de franciscanen, verloren voorwerpen, vrouwen en kinderen, armen, bakkers, mijnwerkers, het huwelijk, reizigers en verliefden. Bovendien is Antonius de patroon tegen schipbreuk, de pest en koorts.

Rond zijn graf in Padua is de basiliek Basilica di Sant'Antonio gebouwd.
In Lissabon zou het kerkje Santo António à Sé gebouwd zijn op de plaats waar Antonius werd geboren. Hij is een zeer geliefde heilige in de Portugese hoofdstad. Sinds 1934 is

Antonius een beschermheilige van Portugal en 13 juni is er een officiële feestdag.
Wij vieren het feest van H.Antonius op zondag 18 juni in de H.Mis van 11.30 uur.

Afdrukken E-mail

BERICHT VAN H.Hart parochie Overhoven

Op zondag 25 juni a.s. viert de Parochie H.Hart Overhoven het 100 jarig jubileum van de parochie met een feestelijke H.Mis om 11.00 uur in de parochiekerk, gelegen aan de Geldersestraat 37 te Sittard.
Deze H.Mis wordt opgeluisterd door een groot gelegenheidskoor bestaande uit de koren van de parochiegemeenschap.
Na afloop van de H.Mis is iedereen van harte welkom voor het samenzijn met koffie, broodjes en vlaai en aansluitend bij feestelijke activiteiten voor jong en oud tot 16.00 uur.
Tevens is er de mogelijkheid om de tentoonstelling “100 jaar parochie H.Hart in Overhoven” te bezichtigen in de kerk van 14.00 tot 16.00 uur.
De tentoonstelling kan op zondagen (voor of na de H.Mis van 11.00 uur) bezichtigd worden t/m 10 september.

In het kader van het 100 jarig jubileum organiseert de Stichting “Behoud Franse Klooster” op zondagmiddag 2 juli om 15.00 uur een orgelconcert in de kerk: Geldersestraat 37 te Sittard,
Het concert zal verzorgd worden door organist Ad Gijzels, Schola Sittardiensis “Sanctus Michael”, kinderkoor “The Voices of Kids” en jong muzikaal orgeltalent.
Iedereen is van harte welkom!  Vrije gave.

Indien u niet aanwezig kunt zijn is de mis te volgen via stream:
www.livestreamww.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream
en het concert:
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video

Afdrukken E-mail

Overleden

Mia Höppener-Severeijns Ross v.Lenneplaan 7 97 jaar
Els van Daal-Meuffels Franciscushof 86 jaar

Heer, neem onze dierbare overledenen op in Uw eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

EERSTE HEILIGE COMMUNIE op zondag 4 juni

Op zondag 4 juni, Drievuldigheidszondag, vieren wij in onze kerk weer de Eerste heilige Communie. In een feestelijke H.Mis zullen 13 kinderen voor de eerste keer Jezus in de H. Hostie ontvangen.
De Communicantjes zijn zich goed aan het voorbereiden op dit “Feest met Jezus”; om van de Communiemis een prachtige viering te maken, maar zeker ook om élke dag met Jezus op weg te gaan en Hem vaak in de Eucharistie te ontmoeten.
Op 4 juni zullen zij rond 11 uur vanaf de ‘Vief Heringe’ naar de kerk trekken, begeleid door fanfare Sint Jan. De heilige Mis begint om 11.30 uur.
Van harte welkom!

De Eerste Communicantjes van 2023:
Ravi Coenen
Lisa Douven
Bo Limpens
Jord Martens
Julie Niederberger
Maurits Peeters

Wouter Schuyling
Lisa Silva
Cooper Snackers
Liam Smeets
Jayce Spronck
Saar Streukens
Ize Ummels

Communicantjes en ouders, alvast van harte Gefeliciteerd, en een onvergetelijke dag toegewenst!

Afdrukken E-mail

Palmzondag - Presentatieviering Communicantjes

De zondag vóór Pasen denken wij terug aan Jezus’ intocht in Jeruzalem, waarbij de mensen Hem juichend en zwaaiend met palmtakken inhaalden als de lang-verwachte Koning.

Dit jaar vieren we dat in onze kerk weer met een mooie Gezinsviering, waarin de aanstaande Eerste Communicantjes zich aan de parochie voorstellen.
Hun zelfgemaakte Palmpasenstokken worden in deze H.Mis gezegend, evenals de palmtakjes van alle ‘grote’ mensen. We horen het Palm-evangelie en het verkorte Lijdensverhaal, we zingen en bidden samen, en de kinderen verzorgen ook enkele liedjes en gebedjes.

Van harte welkom in deze Palmpasen-Presentatiemis op zondag 2 april om 11.30 uur!

palmpasen

Afdrukken E-mail

Vastenactie

De jaarlijkse vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis moeten verlaten. Zij ontvluchtten bijvoorbeeld geweld of grote natuurrampen, anderen zijn van hun land gezet. In het vorige parochieblad schreven we over de noden in Zuid-Soedan. Met Uw hulp kan de Vastenactie deze mensen steunen. Doneer a.u.b. aan Vastenactie Bisdom Roermond rekening nr. NL21INGB0003000046 t.n.v. Vastenactie bisdom Roermond. Wilt U uw gift liever contant doen, achter in der kerk liggen de vastenzakjes, u kunt ze daar of in de brievenbus van de pastorie inleveren.

Hartelijk dank voor Uw steun.

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png