• Start
logo_ck met tekst.png

Interprovinciale bijeenkomst van fanfares in Sittard-Geleen

Fanfare St. Jan Sittard-Leyenbroek organiseert muzikale bijeenkomst met muziekverenigingen uit verschillende provincies

Sittard, 30 april 2015

Op zaterdag 13 juni vindt in Sittard een unieke bijeenkomst plaats. Fanfare St. Jan Sittard-Leyenbroek organiseert, met medewerking van gemeente Sittard-Geleen, een muzikale bijeenkomst van 3 fanfares St. Jan uit verschillende provincies. Vanaf 13:15 uur wordt gezamenlijk door de winkelstraat van Sittard naar de markt gemarcheerd, waar om 14:30 uur een gezamenlijk concert wordt gegeven. Om 19:00 uur start in de fanfarezaal te Leyenbroek een concertavond, welke gratis toegankelijk is.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Activiteiten:

Donderdag 18 juni
We gaan naar hotel Schaepkens van St. Fijt in hartje Valkenburg.
Hier worden we hartelijk ontvangen voor een high tea. Na een glaasje bubbels mag u genieten van diverse smaken thee, koffie en jus d'orange . U kunt verder kiezen uit diverse belegde sandwiches, hartige en zoete hapjes, zoals cake , petit fours en bonbons. Laat u maar verrassen. We hopen op mooi weer, dan kunnen we heerlijk op het terras zitten.
Vertrek 13.30 uur.
Kosten  : € 15.
Opgave voor 8 juni

Lees meer

Afdrukken E-mail

Feest van St. Antonius

Reeds 8 weken zijn we op weg met St. Antonius, de noveen ter ere van hem, op weg naar zijn feestdag. En daarmee zetten we de oude traditie voort uit de parochie Ophoven. Dinsdag de 9e juni zal de laatste noveendag zijn, en daarna sluiten we af met een plechtige H.Mis op zijn feestdag zaterdag 13 juni a.s. om 19.00 uur. Van harte bent U welkom om op die dag met ons St. Antonius te vereren.

Afdrukken E-mail

Roeping

Op de vierde Paaszondag vierden we roepingenzondag. De Kerk vraagt aan de gelovigen dat ze zich duidelijk de vraag stellen: wat wil God met mijn leven ? Is de weg die ik ga in mijn leven de weg die God wil en die mij ten diepste gelukkig maakt ? Roeping en geluk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik sta er soms van te kijken dat er mensen zijn die zich nooit die vraag hebben gesteld maar hun leven gewoon hebben ingevuld zoals de meesten rondom hen het deden. Nu is het wel zo dat de meeste wegen goed op elkaar lijken maar van sommigen vraagt Hij bijzondere wegen. De roeping van de eerste apostelen (Matteüs 4) is daar een mooi voorbeeld van. Ze waren vissers, wellicht zoals de meesten van hun familie en hun dorp. En dan komt de Heer voorbij, Hij zegt tot hen: “Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken”. Ze deden het en er gebeurden grote dingen door hun ja-woord aan de Heer. Mochten ze nee gezegd hebben en zonder risico’s hun gewone leven zijn blijven leven, we zouden ze wellicht nooit hebben gekend en er nooit iets van gehoord hebben.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Week Nederlandse Missionaris

Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede. Waar zij aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door hun geloof en naastenliefde, stellen zij zich open voor het leed en de kracht van anderen. Zij “luisteren”met hun hart en veranderen levens voorgoed. Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de Week Nederlandse Missionaris. Op zondag 24 mei collecteren we aan de kerkdeur. Mogen we op Uw steun rekenen? Hartelijk dank.

Afdrukken E-mail

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Activiteiten:

Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag )
Concert in de Hanehof te Geleen tgv. 50 jarig jubileum " Zonnebloem regio Geleen"
Tijdens het concert is er een optreden van de solisten Jack Vinders, Ben Heijnen en Carlo  Plaum.
Aanvang concert 14.00 uur. Zaal open om 13.15 uur
Vertrek : 12.30 uur

Kosten € 15 ( bestaande uit € 10 entree en € 5 vervoer en parkeren)
Inschrijving gesloten

Lees meer

Afdrukken E-mail

Overleden

Bertha Spätgens-Jamar v/h Broekstraat 90 jaar
Mimi Ophelders-Hamers Rijksweg Zuid 146 81 jaar
Piet Vola Charl.Beltjenslaan 10 77 jaar

Heer neem onze dierbare overledenen op in Uw eeuwige liefde.

Afdrukken E-mail

Antoniusklok

Nadat in de oorlogsjaren ‘40-’45 zowat alle kerkklokken werden geconfisceerd door de bezetter kreeg in 1947 de Ophovense Antoniuskerk een mooie nieuw gegoten klok met een heldere frisse klank. Gegoten uit een legering van 80% koper en 20% tin weegt ze 185 kilo. De diameter en is 64,8 cm. Gegoten werd ze destijds bij de fa. Eijsbouts te Asten en de kosten waren toen in 1947 fl.1164,50 (gulden).

Vanaf dat moment was ze voor vele generaties Ophovenaren een bekend geluid, dat opriep tot de Eredienst, een blij huwelijkskoppel verwelkomde, of aankondigde dat er een parochiaan was overleden. Een klank die velen dierbaar was geworden. Het werd dan ook stil rond de Antoniuskerk, toen deze in november 2011 helaas aan de Eredienst moest worden onttrokken.

Verleden jaar werd een hernieuwde bestemming gevonden, toen een groep vrijwilligers uit Munstergeleen zich bereid verklaarden de klus te klaren om de klok uit het Ophovense torentje te halen en te herplaatsen in de kerktoren van Munstergeleen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Activiteiten:      

Donderdag 9 april

Bezoek met een rondleiding door Mw Helgers aan de tentoonstelling over de mijnen en de patroonheiligen in Museum Het Domein in Sittard.

Vertrek vanaf de kerk in Leyenbroek en ophoven om 13.30 uur

Kosten: € 7,50 ( € 6 entree en € 1,50 parkeren)

Opgave vóór 1 april

Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag )
Concert in de Hanehof te Geleen tgv. 50 jarig jubileum “ zonnebloem regio Geleen”
Tijdens het concert is er een optreden van de solisten Jack Vinders, Ben Heijnen en Carlo  Plaum.
Aanvang concert 14.00 uur. Zaal open om 13.15 uur
Vertrek : 12.30 uur

Kosten € 15 ( bestaande uit € 10 entree en € 5 vervoer en parkeren)
Inschrijving gesloten

Woensdag 27 mei

Vervolginformatie WMO-bijeenkomst samen met KBO in de Landjwaer.

Mevrouw D. Kagelmaker ,beleidsmedewerker Welzijn en Zorg van de gemeente
Sittard-Geleen ,zal de volgende punten toelichten:
-Stand van zaken WMO gemeente Sittard-Geleen en landelijk.
-Ervaringen tot nu toe.
-Waar/hoe te starten als je hulp nodig hebt.
- Keukentafelgesprekken.
- PGB en WLZ.

Zaal open 13:30 uur.
start 14:00 uur.

Wilt U meedoen aan deze activiteiten, laat het ons dan weten:

Marja Kroon                                         tel. 046-4520431                      

  

WEET U IEMAND DIE ZIEK IS EN GRAAG BEZOEK ZOU WILLEN ONTVANGEN, NEEM DAN CONTACT OP MET

Tonny Suilen           tel. 046-4516465

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png