• Start
logo_ck met tekst.png

Overleden

Bertha Spätgens-Jamar v/h Broekstraat 90 jaar
Mimi Ophelders-Hamers Rijksweg Zuid 146 81 jaar
Piet Vola Charl.Beltjenslaan 10 77 jaar

Heer neem onze dierbare overledenen op in Uw eeuwige liefde.

Afdrukken E-mail

Antoniusklok

Nadat in de oorlogsjaren ‘40-’45 zowat alle kerkklokken werden geconfisceerd door de bezetter kreeg in 1947 de Ophovense Antoniuskerk een mooie nieuw gegoten klok met een heldere frisse klank. Gegoten uit een legering van 80% koper en 20% tin weegt ze 185 kilo. De diameter en is 64,8 cm. Gegoten werd ze destijds bij de fa. Eijsbouts te Asten en de kosten waren toen in 1947 fl.1164,50 (gulden).

Vanaf dat moment was ze voor vele generaties Ophovenaren een bekend geluid, dat opriep tot de Eredienst, een blij huwelijkskoppel verwelkomde, of aankondigde dat er een parochiaan was overleden. Een klank die velen dierbaar was geworden. Het werd dan ook stil rond de Antoniuskerk, toen deze in november 2011 helaas aan de Eredienst moest worden onttrokken.

Verleden jaar werd een hernieuwde bestemming gevonden, toen een groep vrijwilligers uit Munstergeleen zich bereid verklaarden de klus te klaren om de klok uit het Ophovense torentje te halen en te herplaatsen in de kerktoren van Munstergeleen.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Activiteiten:      

Donderdag 9 april

Bezoek met een rondleiding door Mw Helgers aan de tentoonstelling over de mijnen en de patroonheiligen in Museum Het Domein in Sittard.

Vertrek vanaf de kerk in Leyenbroek en ophoven om 13.30 uur

Kosten: € 7,50 ( € 6 entree en € 1,50 parkeren)

Opgave vóór 1 april

Donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag )
Concert in de Hanehof te Geleen tgv. 50 jarig jubileum “ zonnebloem regio Geleen”
Tijdens het concert is er een optreden van de solisten Jack Vinders, Ben Heijnen en Carlo  Plaum.
Aanvang concert 14.00 uur. Zaal open om 13.15 uur
Vertrek : 12.30 uur

Kosten € 15 ( bestaande uit € 10 entree en € 5 vervoer en parkeren)
Inschrijving gesloten

Woensdag 27 mei

Vervolginformatie WMO-bijeenkomst samen met KBO in de Landjwaer.

Mevrouw D. Kagelmaker ,beleidsmedewerker Welzijn en Zorg van de gemeente
Sittard-Geleen ,zal de volgende punten toelichten:
-Stand van zaken WMO gemeente Sittard-Geleen en landelijk.
-Ervaringen tot nu toe.
-Waar/hoe te starten als je hulp nodig hebt.
- Keukentafelgesprekken.
- PGB en WLZ.

Zaal open 13:30 uur.
start 14:00 uur.

Wilt U meedoen aan deze activiteiten, laat het ons dan weten:

Marja Kroon                                         tel. 046-4520431                      

  

WEET U IEMAND DIE ZIEK IS EN GRAAG BEZOEK ZOU WILLEN ONTVANGEN, NEEM DAN CONTACT OP MET

Tonny Suilen           tel. 046-4516465

Afdrukken E-mail

Overleden

Corrie van Bakel-Meuffels Zorgcentrum Hoogstaete 82 jaar
Gonny Sanders-Driessen Zorgcentrum Susteren 89 jaar
Mia Ubachs-Köhlen    v/h Leeuwerik 94 jaar

Heer neem onze dierbare overledenen op in Uw eeuwige liefde

Afdrukken E-mail

Vieringen Goede Week en Pasen

Maandag 30 maart

19.00 uur        H.Mis + Boeteviering

Witte Donderdag 2 april

Ziekencommunie

19.00 uur        Viering Laatste Avondmaal

Goede Vrijdag 3 april

15.00 uur        Kruisweg

19.00 uur        Goede vrijdagviering Lijden van de Heer Munstergeleen

 Paaszaterdag 4 april

20.00 uur        Paaswake Munstergeleen

 Paaszondag 5 april

11.30 uur        Plechtige Hoogmis m.m.v. Zangkoor meestemmig

Tweede Paasdag 6 april

11.30 uur        H.Mis m.m.v. Fanfare St.Jan

 Deze data zijn ook terug te vinden  bij het menu Kerkdiensten.

Afdrukken E-mail

Extra blij Pinksterfeest: Pro Ecclesia et Pontifice!

Rosie PennersWat met Pinksteren eens gestart is moet hier onder ons worden voortgezet: het verhaal van mensen die in het dagelijkse leven bouwen aan bruggen van vrede, mensen die samen een stukje kerkgemeenschap vormen, een kleine oase van liefde in onze vaak zo harteloze wereld. Mensen die door hun zorgzaamheid voor elkaar een levend teken willen zijn van Gods zorg voor iedereen. Mensen die concreet in het kerkgebeuren spontaan de handen uit de mouwen steken, mee-leven, mee-dragen, opdat een parochie kan functioneren. Op Pinksterdag mochten we in deze geest onze Koster, Mevr. Rosie Penners-Maas bijzonder in de schijnwerper zetten, omdat haar door de pastoor in naam van onze Heilige Vader Paus Franciscus, de Kerkelijke Onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice” mocht worden uitgereikt.

Lees meer

Afdrukken E-mail

Huwelijk

18 juli             

Rick Hulst en Melissa Wierckx, Berkenlaan 1

St.Michiel /Petrusparochie Sittard

Proficiat! Wij wensen jullie veel geluk

Afdrukken E-mail

Andreaskapel gerestaureerd

http://icons.iconarchive.com/icons/proycontec/construction/256/document-construction-icon.pngEindelijk is het zover. In opdracht van de Gemeente Sittard-Geleen, eigenaar van de Andeaskapel aan de Leijenbroekerweg, wordt deze kapel, waarvan onze parochie het gebruiksrecht heeft, gerestaureerd.

Degenen die de kapel wel eens bezocht hebben zullen het met ons eens zijn, dat het ook de hoogste tijd werd.

Zolang de restauratiewerkzaamheden duren zal de kapel uiteraard niet door ons gebruikt worden. De HH.Missen, zoals vermeld in het parochieblad, worden gevierd in de kerk en wel aan het rechtse altaar boven op de omgang van het priesterkoor.

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png