• Start
logo_ck met tekst.png

Een stille plaats

Temidden van dit leven hier
vol onrust en gevaar,
schept U in mij een stille plaats
En neemt uw intrek daar.
Een heiligdom van diepe rust
geheel aan U gewijd,
waar ik heel stil genieten mag
van uw aanwezigheid.
Een schuilplaats weg van het lawaai
van heel mijn druk bestaan,
een plek waar ik in kalme rust
uw stem weer kan verstaan.
Een kleine plaats, genadig stil
gereinigd van gebreken,
waar ik U, Heer, ontmoeten mag
en stil met U mag spreken.

John Oxenbham, uit: Gebeden voor drukke mensen, Ark 2006

ZALIG KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND 2023

Afdrukken E-mail

Christus Koning 20 november

Het feest van Christus Koning, patroon van onze kerk, is een hoogfeest binnen de Katholieke Kerk dat gevierd wordt op de laatste zondag van het liturgisch jaar. Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea (325). Keizer Constantijn had de bisschoppen bijeen geroepen omdat hij vond dat er in zijn rijk teveel onenigheid was over het christelijke geloof. Hij eiste eenheid van geloof. Die eenheid werd vastgelegd in onze huidige geloofsbelijdenis. Pius XI stelde het feest van Christus Koning in om tegen het opkomende atheïsme de nadruk te leggen op de betekenis van het koningschap van Christus over de mens en de wereld. Wanneer Jezus gekruisigd wordt, bespotten de priesters, Schriftgeleerden en oudsten Hem: “Hij is toch de koning van Israël, Laat Hem nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven”. De mens leek zich in de ogen van Paus Pius XI oppermachtig te voelen en niet langer een God boven zich te erkennen. Voor hem was dit aanleiding om te proberen de mensen af te stemmen op wat werkelijk van waarde is. In de manier waarop de Kerk dit deed – met een encycliek en een uitbundig gevierd nieuw kerkelijk feest – toont ze zich een kind van haar tijd.

Afdrukken E-mail

Overlijden oud-pastoor Ubachs

Langs deze weg laten wij u weten dat onze oud-pastoor Johannes Hubertus (John) Ubachs op maandag 5 september 2022 is overleden. Hij is na een plechtige uitvaartdienst op zaterdag 10 september j.l. in de H. Corneliuskerk te Borgharen op het kerkhof aldaar te ruste gelegd.

Pastoor Ubachs is vanaf 1994  tot 2006 pastoor geweest van de parochies H. Antonius van Padua en Christus Koning.  

Oud-pastoor Ubachs werd op 13 mei 1954 geboren in Maastricht. Zijn priesterwijding vond plaats op 28 mei 1983 te Roermond. Per deze datum werd hij benoemd tot kapelaan in de parochie H. Laurentius te Maasniel-Roermond. Vervolgens werd hij met ingang van 1 maart 1986 tot pastoor benoemd van de parochie H. Jacobus de Meerdere in Bocholtz. Per 1 september 1991 werd hij pastoor van de parochie O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Grubbenvorst. Na de periode in onze parochie van 1994 tot 2006 is hij nog pastoor geweest van de parochie H. Clemens te Hulsberg waar hem eind 2011 eervol ontslag is verleend vanwege arbeidsongeschiktheid.

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend willen wij pastoor Ubachs speciaal gedenken in de Eucharistieviering van 16 oktober 2022 om 11:30 uur.

Kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Heilig Vormsel

Op onze inventarisatie betreffende eventuele interesse in het ontvangen van het Heilig Vormsel, is dermate weinig respons gekomen, dat het weinig zin heeft in de parochie Leyenbroek een eigen Vormseltraject op te starten.

Jongens en meisjes uit groep 8 die graag gevormd willen worden, zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan de Vormselvoorbereiding en -viering in de parochie van de Binnenstad.

U kunt uw zoon/dochter aanmelden bij:
kapelaan Jose Hoyos
tel 06-19561396
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Ook voor meer informatie kunt u bij hem terecht.
De Vormselmis zal plaatsvinden
op vrijdagavond 10 februari 2023 in de St. Petruskerk (Grote Kerk).

Afdrukken E-mail

Eerste H.Communie

De Eerste H. Communie zal dit schooljaar in onze kerk gevierd worden op zondag 4 juni 2023!
Ouders die hun kind uit groep 4 willen laten meedoen, kunnen hem of haar nog tot 31 oktober aanmelden bij  
Daniëlle Lemmens, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Na de herfstvakantie gaat de voorbereiding van start, met een Informatieavond voor de ouders en kennismakingslessen voor de nieuwe Communicantjes.

Afdrukken E-mail

Allerheiligen Allerzielen

De vieringen van Alleheiligen en Allerzielen worden dit jaar in onze kerk gehouden op zondag 30 oktober om 11.30 uur.
Wij gedenken de overledenen waarvan we sinds 1-2 november 2021 in de kerk afscheid hebben genomen en steken een kaars aan.

Dhr. Ferdie Meyers - 87 jaar

Dhr. Jean Haagmans - 86 jaar

Mevr. Elly Langoor-Koenen - 75 jaar

Dhr. Frans Wijnen - 90 jaar

Mevr. Fien Wijnen-Gruisen - 87 jaar

Mevr. Mariet Nieling-Stegeman - 90 jaar

Mevr. Miep Cremers- van Daal - 79 jaar

Dhr. Paul Beckers - 92 jaar

Dhr. Henk Steenbakkers - 81 jaar

Dhr. Dré Moers - 87 jaar

Afdrukken E-mail

Kerkbalans

Nu het jaar langzaam ten einde loopt heeft onze penningmeester de tussentijdse balans opgemaakt en geconstateerd dat een aantal parochianen hun bijdrage aan Kerkbalans voor dit jaar nog niet hebben voldaan. Het zou jammer zijn als parochianen afhaken en hun bijdragen stoppen. Wij kunnen jullie niet missen want wij willen zo graag onze parochie en onze eigen Leyenbroekse kerk in ere houden. Ook nieuwe deelnemers aan Kerkbalans zijn van harte welkom. Betalingen kunt u doen op onze bankrekening NL 50 INGB 000 10 54 286 t.n.v. Par.Christus Koning en H.Antonius van Padua.  Bedankt.

Afdrukken E-mail

Stijgende Energiekosten

De almaar stijgende energiekosten gaan ook aan onze parochie niet voorbij. We zullen ons daar aan moeten aanpassen, wat niet ongemerkt kan. Afhankelijk van de deze winter op ons af komende vorstperioden zullen wij daarom in voorkomende gevallen de diensten op zondag niet in de kerk maar in de Andreaskapel houden. Hiermee hopen wij vele duizenden euro’s te kunnen besparen.
In geval de H.Mis in de Andreaskapel wordt gelezen, zullen wij dit aankondigen aan de kerkdeur.

Afdrukken E-mail

Garagebox
V en H Vastgoed
logo_ck_small.png