• Start
logo_ck met tekst.png

PINKSTERACTIE : WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich nog steeds iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Een keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt tijdens de Pinksteracte. De WNM voert campagne voor het werk en welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor een ander. Uw steun is daarbij onmisbaar. Na de H.Mis op 23 mei wordt aan de kerkdeur gecollecteerd voor WNM. Hartelijk dank voor Uw bijdrage.

Afdrukken E-mail

Een Koninklijke begrafenis

Miljoenen mensen over de hele wereld keken naar uitvaartplechtigheid van Prins Philip, de echtgenoot van de Britse Koningin Elisabeth II. Een koninklijke begrafenis is natuurlijk altijd iets bijzonders maar deze was toch ook uniek en niet alleen omdat ze in coronatijden plaats vond. Ik zou durven zeggen dat het de Paasuitzending van dit jaar was ! Door alle coronaregels die er ook in Groot-Brittannië gelden en door de persoonlijke wensen van de overledene zelf werd het een hele eenvoudige plechtigheid waarin de kern van een uitvaart voor een christen duidelijk tot zijn recht kwam.

Op Twitter, Facebook en via zovele kanalen was er eigenlijk alleen maar lof voor de mooie plechtigheid. Ik vond dat natuurlijk ook maar ik sta er toch van te kijken dat iedereen het zo mooi vond omdat het eigenlijk een uitvaart was die helemaal anders is dan het merendeel van de mensen organiseert voor hun dierbaren…

Op enkele zinnen na waarin de overledene door de deken en de aartsbisschop werd getypeerd waren er alleen hymnen en christelijke liederen, Bijbelteksten en gebeden, geen toespraken en zelfs geen preek. Een van onze parochianen zei me: “Ja, uiteindelijk is dat ook het enige wat telt”. En ik denk dat ze daar zeker gelijk in heeft. Wanneer een dierbare gestorven is, is het enige wat we voor die overledene nog kunnen doen: bidden. Biddend God vragen voor de overledene te zorgen, nu wij het hier op aarde niet meer kunnen en God vragen dat ons Verrijzenisgeloof sterk mag zijn, dat we kunnen geloven dat we in liefde en gebed met elkaar verbonden blijven, over de grens van dit leven. En precies dat bidden ontbreekt in heel wat afscheidsplechtigheden die vandaag gehouden worden.

Het is tegenwoordig nogal in om bij een uitvaart een hoop toespraken te houden waarin alle kwaliteiten van de overledene naar voren worden gebracht en worden geroemd. Soms wordt er wel vijf keer hetzelfde verteld en soms denk je dat je in een kookprogramma zit in plaats van in een uitvaart wanneer de kleinkinderen een opsomming geven van de soep met balletjes, de kalkoen en de vanillepudding met koekjes die oma als geen andere kon bereiden. Bij veel uitvaarten vandaag blijft het bij terugkijken wie de overledene is geweest, dikwijls gaat het ook nog gepaard met het tonen van talloze foto’s en het draaien van “Afscheid van een vriend” van Clouseau en “De ster” van Stan Van Samang. Op zich niet verkeerd maar als christenen kijken wij niet alleen naar wat voorbij is. Het is niet goed om daarin te blijven hangen. We moeten vooruit kijken, naar wat komt. Die koninklijke begrafenis was een mooi voorbeeld van hoop op de Verrijzenis, hoop op een weerzien. Terecht noemt men het een mooie uitvaartplechtigheid.

Een pakkend beeld wat van die uitvaartplechtigheid bij velen op het netvlies blijft is het beeld van Koningin Elisabeth die daar eenzaam en alleen in de kerkbank zat, het hoofd gebogen. Als gelovige wist ze zeker dat ze daar niet alleen zat. Een christen weet dat men nooit alleen is !

Ik was bijzonder getroffen door het mooie gebed dat de deken uitsprak op het einde van de uitvaartplechtigheid. Het geeft de kern weer van waar wij als christenen voor staan. Ik geef het gebed hier mee, misschien kun je het ook eens bidden voor een dierbare overledene: “Barmhartige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, die de verrijzenis en het leven is. Wie in Hem gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En wie leeft en in Hem gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Hij heeft ons ook geleerd, via de heilige apostel Paulus, niet te treuren als mensen zonder hoop, voor hen die in Hem ontslapen zijn. We smeken U gedwee, Vader, dat wanneer wij dit leven achter ons laten, we rust mogen vinden in Hem, zoals hopelijk ook onze broeder zal doen. En dat we bij het laatste oordeel aanvaard zullen worden door U, en de zongen mogen ontvangen die Uw geliefde Zoon dan zal uitspreken voor al wie U liefhad en ontzag met de woorden: ‘Kom, gezegende kinderen van Mijn Vader, treed binnen in het koninkrijk dat voor u gecreëerd is sinds het begin van het leven’. Wij smeken U, gun ons dit, barmhartige Vader, door Jezus Christus, onze Bemiddelaar en Verlosser. Amen.” (naar A. Penne pr)
 

Afdrukken E-mail

1e H.COMMUNIE

Op zondag 27 juni 2021 zal de 1e communie viering plaats vinden om 11.00 uur.

In het volgende parochieblad worden de maatregelen i.v.m. corona gemeld.

Wij hopen dat alles goed gaat en de Eucharistieviering doorgang kan vinden.

Afdrukken E-mail

Overleden

Sjeer Hoenen v/h Broekstraat 90 jaar
Bertha Hochstenbach-Willems Haspelsestraat 61 88 jaar

 Heer neem onze dierbare overledenen op in Uw eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Overleden

Maril de Wilde – Blommaert Landweringstraat 86 64 jaar
Theo Vogels Gulicksestraat 65 94 jaar

 Heer neem onze dierbare overledenen op in Uw eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Vastenactie: Werken aan je toekomst

Een beter leven dankzij goed onderwijs
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2021 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. Ook ondersteunen we mensen bij het opzetten van een eigen onderneming.

U kunt de vastenactie steunen door Uw gift in het vastenzakje in te leveren achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie. Overmaken kan ook:  op rekg.nr. NL21INGB0003000046 t.n.v.Bisdom Roermond Missiesecretariaat,  onder vermelding van Vastenactie   Hartelijk dank.

Afdrukken E-mail

Licht aan het einde van de tunnel...

De coronacrisis: wie lijdt er niet onder?
Zij die besmet zijn met het virus,
de zorgverleners, de jonge mensen
die leven van contacten en samenzijn met leeftijdgenoten,
die hun leven aan het opbouwen zijn...
De mensen in zorgcentra die lijden onder eenzaamheid,
de velen die economische schade lijden
en de toekomst van hun bedrijf in gevaar zien komen...
Iedereen die niet op vakantie kan,
niets leuks kan organiseren in familiekring of in het groot...
Iedereen lijdt aan de saaiheid van het leven.
‘Er is licht aan het einde van de tunnel’, zegt onze regering.
Als we dat ‘einde van de tunnel’ niet meer zien,
raken we verbitterd, dreigen we de moed te verliezen.
Pasen: er is licht aan het einde van de tunnel.
We vieren dat Jezus Christus door ‘de tunnel van de dood heen’
is opgestaan uit het graf.
Ons leven is niet een zinloos gebeuren tussen geboorte en dood,
ons leven heeft – ondanks alle duisternis en tegenslagen –
uitzicht op het Licht van de verrijzenis.
De dood is niet het definitieve einde
maar onze geest leeft verder bij God,
één met Hem en met allen die ons in de dood zijn voorgegaan.
De coronamaatregelen zijn niet vol te houden
zonder uitzicht op het ‘einde van de tunnel’.
Leven als mens is niet vol te houden
zonder uitzicht op het Licht van de Verrijzenis!
Samen met ons Kerkbestuur
en mijn goede collega’s die mij zo welwillend vervangen
in deze periode waarin ikzelf nog steeds
vanwege m’n gezondheidstoestand de rust moet bewaren
-Pater Martin de Korte c.p., Dr. Gero Weishaupt, en Deken Rob Merkx –
wens ik u allen Zalig en vreugdevol Pasen!

H. Broers, pastoor

Afdrukken E-mail

Garagebox
V en H Vastgoed
logo_ck_small.png