• Start
logo_ck met tekst.png

Kerstvieringen

Kerstmis dit jaar zal anders zijn dan we gewend zijn. De maatregelen van de overheid en de bisschoppen hebben tot gevolg dat niet meer iedereen de H.Mis met Kerstmis zal kunnen bijwonen. Zolang de huidige regels gelden kunnen slechts 30 personen tot de kerk worden toegelaten. Ook dient afstand met andere bezoekers te worden gehouden van 1,5 meter én wordt aanbevolen een mond/neuskapje te dragen.

Voor het vieren van de H.Mis met Kerstmis zijn vier dagen beschikbaar, van donderdagavond tot en met zondag, de “derde” kerstdag. Een spreiding van het kerkbezoek is noodzakelijk. Vandaar dat het kerkbestuur de volgende zaken heeft afgesproken.
/- we vragen U die vier kerkdiensten slechts eenmaal te bezoeken;
/- hiervoor dient U te beschikken over een toegangsbewijs;
/- verder vragen wij U per gezin met niet meer dan twee personen te komen.

Er zijn toegangsbewijzen voor:
1. De H.Mis op 1e kerstdag, vrijdag 25 december om 11.30 uur;
2. De H.Mis op 2e kerstdag, zaterdag 26 december om 11.30 uur;
3. De H.Mis op zondag 27 december om 11.30 uur.

Er wordt dus één toegangsbewijs per persoon verstrekt en voor één van de 4 gelegenheden, zolang de voorraad strekt. Kerkelijke bedienaren hoeven geen toegangsbewijs aan te vragen omdat zij een noodzakelijke functie vervullen in de kerk. Wij verzoeken U uiterlijk 10 minuten vóór aanvang van de kerkdienst aanwezig te zijn.

De toegangsbewijzen kunnen naar beschikbaarheid worden afgehaald op maandag 21 en dinsdag 22 december in de pastorie aan de Leyenbroekerweg 107 tussen 14.30 en 16.00 uur.

Indien U graag een tweede kerkdienst wilt bijwonen dan kunt U op deze dagen een of twee plaatsen op de reservelijst laten vastleggen. U wordt hierover dan uiterlijk 23 december gebeld.

Wij vertrouwen erop dat U begrip heeft voor deze maatregelen en dat U ervoor zorgt dat U in het bezit bent van een toegangsbewijs.

Wij wensen U een in alle opzichten Zalig Kerstfeest.

Het Kerkbestuur

Afdrukken E-mail

Overleden

Harrie Dols      v/h Broekstraat 40    81 jaar   

 Heer neem onze dierbare overledene op in Uw eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Missio

De opbrengst van de kerkdeurcollecte Wereldmissiemaand op 18 oktober j.l. bedraagt € 75,00 Hartelijk dank voor Uw steun.

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png