• Start
logo_ck met tekst.png

Afwezigheid Pastoor

Zolang de pastoor nog niet voldoende hersteld is kunt u voor alle pastorale aangelegenheden contact opnemen met
Pater Martin de Korte c.p., P.C.Houbenstraat 9, Munstergeleen.
tel.06 5375 4554

Afdrukken E-mail

MIVA kerkdeurcollecte 29 augustus 2021

Dit jaar vraagt Miva aandacht voor de meest kwetsbaren in Kenia. In een centrum voor kinderen met een handicap wordt onderwijs gegeven van basisschool tot beroepsopleiding. Kinderen leren er alles over catering, over het zorgen voor kinderen, haarv erzorging, kleding maken. Er zijn kunst- en computerlesen. Er is veel behoefte aan laptops.
De gezondheidszorg in Kajiado County bestijkt een gebied van 22.000 vierkante kilometer. De wegen zijn slecht. Maar het is juist belangrijk de mensen in de afgelegen gebieden te blijven bezoeken. Vervoer is daarom onmisbaar. Nu tijdens de corona-pandemie wordt met de auto ook eten en beschermingsmiddelen gebracht bij de mensen die veraf wonen.
Miva kan dit niet alleen. Daarom vragen we Uw steun. Op zondag 29 augustus wordt na de H.Mis aan de kerkdeur gecollecteerd. Ook op rekeningnr. NL42INGB0000002950 kunt U een gift overmaken. Hartelijk dank voor Uw bijdrage.

Afdrukken E-mail

Eerste heilige Communie

Op zondag 27 juni was het dan eindelijk zo ver:
wij deden onze Eerste heilige Communie!

Voor de eerste keer mochten wij de H. Hostie ontvangen.
Dat gebeurde in een feestelijke Mis in de Christus Koning-kerk, die wij vierden met onze ouders, broertjes en zusjes, en met gelukkig ook veel opa’s, oma’s, ooms en tantes .
Wij hopen dat na de zomer de kerk weer helemaal vol mag zitten: dan kunnen wij u allemaal uitnodigen voor een Communie-dank mis, waarin wij nog eens onze leuke liedjes zingen.

En misschien passen onze mooie kleren dan ook nog wel!

Wij hebben ons zelf goed voorbereid om Jezus te ontvangen.
Maar wij hadden niet zo’n mooie Mis kunnen vieren zonder al die mensen in de parochie die het hele jaar door voor onze kerk aan het werk zijn; alle mensen die poetsen en regelen, die zorgen voor de kaarsen en de bloemen, die zingen en voorlezen, collecteren en misdienen. Alle vrijwilligers: dank jullie wel!

Wij hopen jullie nog vaak te zien!
de Communicantjes,

Amber, Caro, Charlotte, Kiki, Jolie,  Julius, Lieke en Toby

Afdrukken E-mail

Rustpunt

Rustpunt (een vakantie overweging; (anoniem)

Op een eenzaam heidepad
De stap gezet, de moed gevat
De stilte te waarderen

Rondom mij alles weggedacht
Tot de essentie terug gebracht
Bereid te mediteren

Alleen het landschap en ikzelf
En boven ons het luchtgewelf
Waarin wat wolken drijven

Een zachte bries langs mijn gezicht
Ik voel hem met mijn ogen dicht
En wou dat dit kon blijven

Bij heidegeuren schoon en puur
Bij zonnestand in plaats van uur
Leer ik weer ademhalen

Natuurlijk ritme, in en uit
‘k voel tintelingen op mijn huid
En kalmte nederdalen

Dan langzaam uit dit perspectief
Behoedzaam en ook selectief
Weer dingen toegelaten

Die middag op de stille hei
Bracht ongekende rust in mij
Die mij beslist zal baten.

Afdrukken E-mail

Broederschap annuleert ook de bedevaart van 2021

De bedevaart naar Kevelaer zal ook dit jaar helaas geen doorgang vinden. Het bestuur van de Broederschap Sittard-Kevelaer heeft met pijn in het hart moeten besluiten de bedevaart te annuleren vanwege de coronacrisis.

Op dit moment is er teveel onzekerheid hoe de situatie na de zomer in Nederland en Duitsland zal zijn. Daardoor is het niet mogelijk om dit jaar de bedevaart naar Kevelaer te organiseren. De voorbereidingen voor deze grote en grensoverschrijdende bedevaart moeten ruim van te voren beginnen. Daarom is nu de knoop doorgehakt, hoe vervelend dat ook is.

Hopelijk is het volgend jaar wel weer mogelijk om op bedevaart naar Kevelaer te gaan. Noteert u daarom alvast maandag 12 september 2022 in uw agenda.

Afdrukken E-mail

Schilderij als gift

Onlangs troffen wij bij de ingang van de pastorie aan de Leyenbroekerweg een schilderij aan van de kunstschilder Jan Korthals, voorstellende de H.Nicolaaskerk in Amsterdam.
Omdat het kerkbestuur graag zou willen weten van wie deze gift afkomstig is, verzoeken wij de gulle gever contact op te nemen met Piet Schoenmaeckers, tel. 046 4527483 of 06 27482698.

Afdrukken E-mail

Kerkbalans 2021

De actie Kerkbalans 2021 onder het motto “geef vandaag voor de kerk van morgen” loopt inmiddels alweer enkele maanden. En gelukkig hebben veel parochianen hun bijdrage voor dit jaar al gedaan of zijn de periodieke betalingen voor het jaar al gestart. Daar zijn wij erg dankbaar voor, want zonder deze bijdragen kunnen wij onze parochiële activiteiten niet overeind houden.

Parochianen die nog niet hebben deelgenomen herinneren wij er even aan.
Doet u nog niet mee, dan is het waard dit eens te overwegen. Zou u onze parochie niet met een bijdrage willen steunen? De financiële positie van onze parochie is zodanig, dat wij het afgelopen jaar net zijn rondgekomen met de inkomsten.

Maar alles wordt duurder en de opbrengsten uit kerkbalans en collecten e.d. lopen ieder jaar terug.

Omdat er ook dit jaar weer enkele nieuwe parochianen hebben aangesloten bij Kerkbalans durven wij de oproep voor nieuwe gevers te plaatsen.
Giften kunnen worden gedaan op bankrekening NL 50 INGB 000 10 54 286 t.n.v. Parochie Christus Koning en H.Antonius van Padua.

Dank U wel.

Afdrukken E-mail

Eerste heilige Communie in de Christus Koning-kerk

Hoera!    
Op zondag 27 juni mogen wij onze Eerste Heilige Communie ontvangen! Wij zijn ons goed aan het voorbereiden op dit mooie feest.

Door de corona-maatregelen kunnen we u jammer genoeg niet uitnodigen voor onze feestmis; die is alleen bedoeld voor onze families. Maar misschien wilt u thuis een Weesgegroetje voor ons bidden? Dat wij allemaal heel ons leven met Jezus op weg mogen gaan!

De Communicantjes:
Toby Palmen - Caro Streukens - Lieke Delahaye
Jolie Lomans - Amber Engelen
Charlotte Jans -Julius Frusch - Kiki Dinjens

Afdrukken E-mail

PINKSTERACTIE : WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS

Wereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich nog steeds iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Een keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt tijdens de Pinksteracte. De WNM voert campagne voor het werk en welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor een ander. Uw steun is daarbij onmisbaar. Na de H.Mis op 23 mei wordt aan de kerkdeur gecollecteerd voor WNM. Hartelijk dank voor Uw bijdrage.

Afdrukken E-mail

Een Koninklijke begrafenis

Miljoenen mensen over de hele wereld keken naar uitvaartplechtigheid van Prins Philip, de echtgenoot van de Britse Koningin Elisabeth II. Een koninklijke begrafenis is natuurlijk altijd iets bijzonders maar deze was toch ook uniek en niet alleen omdat ze in coronatijden plaats vond. Ik zou durven zeggen dat het de Paasuitzending van dit jaar was ! Door alle coronaregels die er ook in Groot-Brittannië gelden en door de persoonlijke wensen van de overledene zelf werd het een hele eenvoudige plechtigheid waarin de kern van een uitvaart voor een christen duidelijk tot zijn recht kwam.

Op Twitter, Facebook en via zovele kanalen was er eigenlijk alleen maar lof voor de mooie plechtigheid. Ik vond dat natuurlijk ook maar ik sta er toch van te kijken dat iedereen het zo mooi vond omdat het eigenlijk een uitvaart was die helemaal anders is dan het merendeel van de mensen organiseert voor hun dierbaren…

Op enkele zinnen na waarin de overledene door de deken en de aartsbisschop werd getypeerd waren er alleen hymnen en christelijke liederen, Bijbelteksten en gebeden, geen toespraken en zelfs geen preek. Een van onze parochianen zei me: “Ja, uiteindelijk is dat ook het enige wat telt”. En ik denk dat ze daar zeker gelijk in heeft. Wanneer een dierbare gestorven is, is het enige wat we voor die overledene nog kunnen doen: bidden. Biddend God vragen voor de overledene te zorgen, nu wij het hier op aarde niet meer kunnen en God vragen dat ons Verrijzenisgeloof sterk mag zijn, dat we kunnen geloven dat we in liefde en gebed met elkaar verbonden blijven, over de grens van dit leven. En precies dat bidden ontbreekt in heel wat afscheidsplechtigheden die vandaag gehouden worden.

Het is tegenwoordig nogal in om bij een uitvaart een hoop toespraken te houden waarin alle kwaliteiten van de overledene naar voren worden gebracht en worden geroemd. Soms wordt er wel vijf keer hetzelfde verteld en soms denk je dat je in een kookprogramma zit in plaats van in een uitvaart wanneer de kleinkinderen een opsomming geven van de soep met balletjes, de kalkoen en de vanillepudding met koekjes die oma als geen andere kon bereiden. Bij veel uitvaarten vandaag blijft het bij terugkijken wie de overledene is geweest, dikwijls gaat het ook nog gepaard met het tonen van talloze foto’s en het draaien van “Afscheid van een vriend” van Clouseau en “De ster” van Stan Van Samang. Op zich niet verkeerd maar als christenen kijken wij niet alleen naar wat voorbij is. Het is niet goed om daarin te blijven hangen. We moeten vooruit kijken, naar wat komt. Die koninklijke begrafenis was een mooi voorbeeld van hoop op de Verrijzenis, hoop op een weerzien. Terecht noemt men het een mooie uitvaartplechtigheid.

Een pakkend beeld wat van die uitvaartplechtigheid bij velen op het netvlies blijft is het beeld van Koningin Elisabeth die daar eenzaam en alleen in de kerkbank zat, het hoofd gebogen. Als gelovige wist ze zeker dat ze daar niet alleen zat. Een christen weet dat men nooit alleen is !

Ik was bijzonder getroffen door het mooie gebed dat de deken uitsprak op het einde van de uitvaartplechtigheid. Het geeft de kern weer van waar wij als christenen voor staan. Ik geef het gebed hier mee, misschien kun je het ook eens bidden voor een dierbare overledene: “Barmhartige God, Vader van onze Heer Jezus Christus, die de verrijzenis en het leven is. Wie in Hem gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En wie leeft en in Hem gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Hij heeft ons ook geleerd, via de heilige apostel Paulus, niet te treuren als mensen zonder hoop, voor hen die in Hem ontslapen zijn. We smeken U gedwee, Vader, dat wanneer wij dit leven achter ons laten, we rust mogen vinden in Hem, zoals hopelijk ook onze broeder zal doen. En dat we bij het laatste oordeel aanvaard zullen worden door U, en de zongen mogen ontvangen die Uw geliefde Zoon dan zal uitspreken voor al wie U liefhad en ontzag met de woorden: ‘Kom, gezegende kinderen van Mijn Vader, treed binnen in het koninkrijk dat voor u gecreëerd is sinds het begin van het leven’. Wij smeken U, gun ons dit, barmhartige Vader, door Jezus Christus, onze Bemiddelaar en Verlosser. Amen.” (naar A. Penne pr)
 

Afdrukken E-mail

V en H Vastgoed
logo_ck_small.png