• Start
logo_ck met tekst.png

Onze pastoor gaat ons verlaten

Elders in dit parochieblad kunt u de afscheidsbrief van onze pastoor lezen; een brief waarin pastoor Broers duidelijk maakt hoe het allemaal is gegaan en hoe het hele traject tot de afkeuring is verlopen. Wij hebben als kerkbestuur dit proces van dichtbij gevolgd en ervaren hoe moeilijk het is geweest om deze beslissing, overigens in goed overleg met het Bisdom genomen, te accepteren.
Wij denken dat het een goede zaak is dat de paters Benedictijnen onze pastoor zo hartelijk welkom hebben geheten in het verre Frankrijk. Pastoor kent de omgeving en  ook de bewoners van de abdij. Hij wordt daar vriendschappelijk opgenomen, en pastoor kennende zal hij binnen de kortste tijd ook daar de handen uit de mouwen steken. Ze zullen er zeker blij mee zijn.
26 jaar pastoor van de parochie H. Pancratius in Munstergeleen en de laatste 15 jaar ook pastoor van de parochies H. Antonius van Padua in Ophoven en Christus Koning in Leyenbroek. In die jaren is er veel veranderd in de samenleving en de Kerk waardoor het kerkbezoek en daarmee een deel van de inkomsten flink zijn teruggelopen. Mede daardoor moest  indertijd het besluit worden genomen om de H. Antonius van Paduakerk aan de eredienst te onttrekken. In die periode is de organisatie van de parochies ook veranderd en is, onder leiding van pastoor, steeds meer de samenwerking gezocht. Pastoor probeerde met ons, thans als gezamenlijk kerkbestuur, mee te gaan met de tijd ofschoon dat niet altijd makkelijk is geweest. Er kon niet altijd worden voldaan aan alle verwachtingen ofschoon de inzet er wel op gericht was. In ieder geval is er door pastoor op heel veel vlakken ontzettend veel werk verzet waarvoor wij hem dankbaar zijn.

Het kerkbestuur respecteert zijn wens om te vertrekken zonder officieel afscheid. Menigeen zal pastoor Broers komende weken nog wel eens ontmoeten tijdens zijn wandelingen of fietstochtjes in de omgeving.
Namens alle parochianen zeggen wij pastoor Broers hartelijk dank voor al datgene wat hij in het belang van onze parochies heeft gedaan. Voor zijn inbreng en soms ook voor zijn geduld als zaken iets langzamer verliepen dan hij wenste. Wij bidden dat het hem gegeven moge zijn nog lang te kunnen genieten in zijn nieuwe huis in Frankrijk.
Adieu onze pastoor Broers!

Het kerkbestuur van de parochies
“H. Pancratius” en “Christus Koning en H. Antonius van Padua”

Afdrukken E-mail

Wereld missiemaand

Wereld Missie Maand vraagt wereldwijd aandacht voor opleiding van priesters en vrijwilligers en hulp aan kinderen in nood. Op 24 oktober collecteren wij aan de kerkdeur.

Afdrukken E-mail

Je moet het maar weten Wat is toch pesjonkele?

Parochianen van zekere leeftijd hebben het in hun jeugd waarschijnlijk nog meegemaakt: pesjonkele. In- en uitbidden werd het ook wel genoemd. Een bijzondere traditie in de Kerk, die in onbruik is geraakt. De meeste mensen die het hebben meegemaakt, herinneren het zich als een traditie rond Allerzielen, maar feitelijk hoort het thuis op 2 augustus.
‘Pesjonkele’is een verbastering van het Latijnse woord Portiuncula, dat een verkleinwoord is en in dit geval naar een Mariakapelletje in Assisi verwijst. De kapel werd begin 13e eeuw door de jonge Sint-Franciscus opgeknapt. Op 2 augustus 1208 werd de kapel opnieuw ingewijd. Franciscus zou bij die gelegenheid van de paus een volle aflaat hebben gekregen voor iedereen die het kapelletje bezocht. Deze Portiuncula-aflaat kon bij ieder bezoek worden verdiend.
Later ging de traditie over op alle franciscaanse kerken en nog later kon de aflaat ook op andere dagen en in alle parochiekerken worden verdiend. Zo ontstond het gebruik om met name op Allerzielen te ‘pesjonkele’ om zo aflaten voor overleden gelovigen te verdienen. Het bijzondere van de aflaat was dat je die kon verdienen telkens wanneer je de kerk bezocht en bepaalde gebeden uitsprak. Zelfs meerdere keren op één dag. Zo is het pesjonkele in de herinnering van velen verbonden met het achter elkaardoor de kerk in- en uitgaan.
Bij de hervorming van de liturgie in 1966 heeft Paulus VI hier een einde aan gemaakt. De Portiuncula-aflaat kon nog steeds worden verdiend, maar slechts één keer, alleen in kerken van de franciscanen en alleen op 2 augustus. De Portiunculakapel in Assisi staat er overigens nog steeds, al is er in de 16e eeuw een grote basiliek omheen gebouwd. Daar kun je op 2 augustus nog ouderwets pesjonkele.

Afdrukken E-mail

Afwezigheid Pastoor

Zolang de pastoor nog niet voldoende hersteld is kunt u voor alle pastorale aangelegenheden contact opnemen met
Pater Martin de Korte c.p., P.C.Houbenstraat 9, Munstergeleen.
tel.06 5375 4554

Afdrukken E-mail

MIVA kerkdeurcollecte 29 augustus 2021

Dit jaar vraagt Miva aandacht voor de meest kwetsbaren in Kenia. In een centrum voor kinderen met een handicap wordt onderwijs gegeven van basisschool tot beroepsopleiding. Kinderen leren er alles over catering, over het zorgen voor kinderen, haarv erzorging, kleding maken. Er zijn kunst- en computerlesen. Er is veel behoefte aan laptops.
De gezondheidszorg in Kajiado County bestijkt een gebied van 22.000 vierkante kilometer. De wegen zijn slecht. Maar het is juist belangrijk de mensen in de afgelegen gebieden te blijven bezoeken. Vervoer is daarom onmisbaar. Nu tijdens de corona-pandemie wordt met de auto ook eten en beschermingsmiddelen gebracht bij de mensen die veraf wonen.
Miva kan dit niet alleen. Daarom vragen we Uw steun. Op zondag 29 augustus wordt na de H.Mis aan de kerkdeur gecollecteerd. Ook op rekeningnr. NL42INGB0000002950 kunt U een gift overmaken. Hartelijk dank voor Uw bijdrage.

Afdrukken E-mail

Eerste heilige Communie

Op zondag 27 juni was het dan eindelijk zo ver:
wij deden onze Eerste heilige Communie!

Voor de eerste keer mochten wij de H. Hostie ontvangen.
Dat gebeurde in een feestelijke Mis in de Christus Koning-kerk, die wij vierden met onze ouders, broertjes en zusjes, en met gelukkig ook veel opa’s, oma’s, ooms en tantes .
Wij hopen dat na de zomer de kerk weer helemaal vol mag zitten: dan kunnen wij u allemaal uitnodigen voor een Communie-dank mis, waarin wij nog eens onze leuke liedjes zingen.

En misschien passen onze mooie kleren dan ook nog wel!

Wij hebben ons zelf goed voorbereid om Jezus te ontvangen.
Maar wij hadden niet zo’n mooie Mis kunnen vieren zonder al die mensen in de parochie die het hele jaar door voor onze kerk aan het werk zijn; alle mensen die poetsen en regelen, die zorgen voor de kaarsen en de bloemen, die zingen en voorlezen, collecteren en misdienen. Alle vrijwilligers: dank jullie wel!

Wij hopen jullie nog vaak te zien!
de Communicantjes,

Amber, Caro, Charlotte, Kiki, Jolie,  Julius, Lieke en Toby

Afdrukken E-mail

Rustpunt

Rustpunt (een vakantie overweging; (anoniem)

Op een eenzaam heidepad
De stap gezet, de moed gevat
De stilte te waarderen

Rondom mij alles weggedacht
Tot de essentie terug gebracht
Bereid te mediteren

Alleen het landschap en ikzelf
En boven ons het luchtgewelf
Waarin wat wolken drijven

Een zachte bries langs mijn gezicht
Ik voel hem met mijn ogen dicht
En wou dat dit kon blijven

Bij heidegeuren schoon en puur
Bij zonnestand in plaats van uur
Leer ik weer ademhalen

Natuurlijk ritme, in en uit
‘k voel tintelingen op mijn huid
En kalmte nederdalen

Dan langzaam uit dit perspectief
Behoedzaam en ook selectief
Weer dingen toegelaten

Die middag op de stille hei
Bracht ongekende rust in mij
Die mij beslist zal baten.

Afdrukken E-mail

Broederschap annuleert ook de bedevaart van 2021

De bedevaart naar Kevelaer zal ook dit jaar helaas geen doorgang vinden. Het bestuur van de Broederschap Sittard-Kevelaer heeft met pijn in het hart moeten besluiten de bedevaart te annuleren vanwege de coronacrisis.

Op dit moment is er teveel onzekerheid hoe de situatie na de zomer in Nederland en Duitsland zal zijn. Daardoor is het niet mogelijk om dit jaar de bedevaart naar Kevelaer te organiseren. De voorbereidingen voor deze grote en grensoverschrijdende bedevaart moeten ruim van te voren beginnen. Daarom is nu de knoop doorgehakt, hoe vervelend dat ook is.

Hopelijk is het volgend jaar wel weer mogelijk om op bedevaart naar Kevelaer te gaan. Noteert u daarom alvast maandag 12 september 2022 in uw agenda.

Afdrukken E-mail

Schilderij als gift

Onlangs troffen wij bij de ingang van de pastorie aan de Leyenbroekerweg een schilderij aan van de kunstschilder Jan Korthals, voorstellende de H.Nicolaaskerk in Amsterdam.
Omdat het kerkbestuur graag zou willen weten van wie deze gift afkomstig is, verzoeken wij de gulle gever contact op te nemen met Piet Schoenmaeckers, tel. 046 4527483 of 06 27482698.

Afdrukken E-mail

Garagebox
V en H Vastgoed
logo_ck_small.png