• Start
logo_ck met tekst.png

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Van 15 tot 29 januari doen weer 2000 kerken mee aan AKTIE KERKBALANS. Ook wij zamelen weer geld in voor onze parochie.
Parochies krijgen geen subsidie maar zullen toch moeten zorgen dat er geld beschikbaak is om te kunnen bestaan. Alleen dan blijven onze kerken van waarde voor de parochianen en de samenleving…… ook morgen.

Het is een terugkerende vraag voor veel parochies hoe dit ieder jaar weer aan te pakken. Hoe moeten we er voor zorgen dat de deelnemers aan Kerkbalans ieder jaar weer blijven geven en niet afhaken omdat familieleden en/of vrienden er ook mee gestopt zijn.

Wij hoeven niet uitgebreid uit te leggen dat het actief houden van een parochie als de onze met een mooie kerk veel geld kost. Het zijn niet alleen de gebouwen die veel geld aan onderhoud vragen, maar ook de priesters die in hun levensonderhoud moeten voorzien en zaken als koor, versiering, administratie e.d., waar we regelmatig financiën voor nodig hebben. Eén van de grootste uitgaven is het energieverbruik. Eénmaal per week moet de c.v.-installatie uren vóór aanvang van de dienst worden aangezet om het tijdens de kerkdienst in ieder geval redelijk warm te krijgen. Met de collecte alleen kunnen wij dit niet financieren. Zo kunnen wij nog diverse zaken noemen die ons regelmatig in de problemen kunnen brengen.

Dit gelezen hebbende hopen wij, dat u begrip heeft voor het feit dat wij u  aanspreken om aan Kerkbalans ook dit jaar 2022 weer deel te nemen.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar bankrekening NL 50 INGB 000 10 54 286  t.n.v. Par.Christus Koning en H.Antonius van Padua.

Onze hartelijke dank.

Het kerkbestuur.

Afdrukken E-mail

Zondag 30 januari, 11.30 uur: Gezinsmis "Jezus leren kennen"

Op zondag 30 januari vieren we in onze kerk sinds lange tijd weer eens een Gezinsmis!  
Speciaal voor de gezinnen van de nieuwe Communicantjes geven we een beetje uitleg bij de verschillende onderdelen van de H.Mis. Zo leren wij Jezus in de woorden van het Evangelie, in het gebed en de eucharistie, een beetje beter kennen.  
De Communicantjes van de afgelopen jaren mogen meehelpen met voorlezen en met enkele vrolijke liedjes. En ook alle 'grote' parochianen zijn van harte welkom!

Afdrukken E-mail

Zonnebloem Ophoven – Leyenbroek

Lieve Zonnebloemgasten,

Achter de schermen is hard gewerkt om de activiteiten voor 2022 te organiseren.

Helaas, het zit (nog) niet mee. Corona blijft ons roet in het eten gooien.

Hopelijk kunnen we bij de volgende editie van het parochieblad weer activiteiten
plaatsen waar we allemaal zo naar verlangen en van kunnen genieten.

Voor nu blijf gezond !

Zonnebloem Sittard afd. Ophoven-Leyenbroek-Stad

WEET U IEMAND DIE ZIEK IS EN GRAAG BEZOEK ZOU WILLEN ONTVANGEN, NEEM DAN CONTACT OP MET

Tonny Suilen         tel.  046-4516465          www.zonnebloem.nl

Afdrukken E-mail

Sieskes

Beste gasten,

De Sieskes hopen ,dat U een gezellige jaarwisseling heeft gehad.
Wij hopen ,op een “ Coronavrij 2022 “,
waarin afstand ...weer dichtbij en alleen zijn... weer samen wordt .
Wij gaan proberen er samen iets moois van te maken met hopelijk veel mogelijkheden .

Beste gasten ,blijf gezond en tot ziens .

Namens  “De Sieskes “
Marja Kroon,Tilly Bastiaens, Mary-lou Jessen en John Vlek.

Afdrukken E-mail

Overleden

Jean Haagmans Vijverweg 98 86 jaar
Elly Langoor-Koenen Steegstraat 43 75 jaar
Frans Wijnen Lemborgh 90 jaar

Heer neem onze dierbare overledenen op in Uw eeuwige Liefde

Afdrukken E-mail

Missio

De opbrengst van de kerkdeurcollecte op 24 oktober j.l. voor Wereldmissiemaand bedraagt € 80,00  Hartelijk dank.

Afdrukken E-mail

Schoonheidssalon Nicole
logo_ck_small.png